VB Elnät

VB Elnät äger, underhåller och upprätthåller driften av 270 kilometer regionledningar, 2 800 kilometer distributionsledningar, 918 nätstationer och 21 fördelningsstationer. Distributionen sker i Ludvika-, Smedjebackens- och Fagersta kommuner, dock inte i Smedjebackens tätort.

I VB Elnäts ledningar transporteras årligen ca 1TWh - 1 000 000 000 kWh - till industrier, företag, villor och lägenheter. Vi har drygt 28 000 lågspänningskunder och cirka 50 högspänningskunder.