Att tänka på vid flytt

Planerar du flytta? När du ska flytta är det några saker du behöver göra för att elen ska fungera i din nya bostad.

Som kund har du två olika avtal för din el – ett elnätsavtal som tecknas med det elnätsföretag som äger elledningarna i ditt område samt ett elhandelsavtal som du tecknar med valfritt elhandelsföretag. Är din bostad ansluten till fjärrvärmenätet har du även ett fjärrvärmeavtal.

Elnät

Kortfattat kan man säga att elnätsleverantören är den som transporterar elen fram till din dörr. Det är viktigt att du informerar elnätsföretaget att du ska flytta för att avsluta befintligt elnätsavtal. Flyttar du till en bostad i samma område tecknar du samtidigt ett elnätsavtal för din nya adress.

Om du flyttar till ett område där ett annat elnätsföretag äger elledningarna behöver du kontakta dem för att anmäla inflytt. Om du är osäker på vilket företag som äger elnätet kan du ta reda på det via Svenska Kraftnäts karta över nätområden.

Du anmäler in- och utflytt i VB Elnäts område här.

Elhandel

Ett elavtal tecknar du med ett valfritt elhandelsföretag. Av elhandelsföretaget köper du den el du faktiskt förbrukar i ditt hem till exempelvis spis, värmepump och lampor.

När du anmäler utflytt hos elnätsföretaget avslutas automatiskt ditt elhandelsavtal för adressen på flyttdagen. Men om du köper din el av VB Elförsäljning och är nöjd med ditt avtal kan du flytta med ditt nuvarande elavtal till din nya adress. Kontakta oss på 0771-98 70 00 så hjälper vi dig!

Läs mer om VB Elförsäljnings olika elavtal här.

Fjärrvärme

Om du ska flytta och din nuvarande eller nya bostad har fjärrvärme som uppvärmning behöver du avsluta respektive teckna ett fjärrvärmeavtal med den fjärrvärmeleverantör som äger fjärrvärmeledningarna i området.

Registrera din fjärrvärmeflytt hos VB Energi här.

Viktigt att veta

Vi kan komma för att slå av elen när som helst under den angivna flyttdagen. Har du behov av el, om du till exempel behöver städa under flyttdagen, ska du ange nästa dag som flyttdag.