Inflyttning

Inflytt ska anmälas senast 5 dagar innan du flyttar in för att säkerställa att det finns el i bostaden på inflyttningsdagen. Att göra en inflytt innebär inte automatiskt att ditt befintliga elnätsavtal sägs upp, du behöver alltså även göra en anmälan om utflytt.

Tänk på att du behöver teckna ett elhandelsavtal med valfritt elhandelsföretag för din nya adress. Om du inte har tecknat ett elhandelsavtal innan du flyttar in kommer du att få VB Elnäts anvisade elhandelsföretag VB Elförsäljning.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB