Vad kostar en ny anslutning?

I tabellen nedan ser du standardkostnader för anslutningar. Avståndet i tabellen avser fågelvägen mellan din anslutningspunkt och vald punkt i elnätet, den punkt där en anslutning är tekniskt genomförbar med bibehållen god elkvalitet. Priserna kan avvika beroende på den geografiska placeringen i ditt enskilda fall och om det behövs förstärkningar i elnätet. För att kunna ge dig ett definitivt pris behöver vi undersöka de uppgifter vi fått om den önskade anslutningen och elnätets förutsättningar på platsen. Den exakta avgiften får du i vår skriftliga offert.

Pristabell 16-35 Ampere (A) inklusive moms.

Avstånd

16-25 A

35 A

0-200 meter 27 625 kr 43 750 kr
200-600 meter 27 625 kr + 236,25 kr/m 43 750 kr + 236,35 kr/m
600-1 200 meter 122 125 kr + 148,75 kr/m 138 250 kr + 148,75 kr/m
1 200-1 800 meter 211 375 kr + 225 kr/m 227 500 kr + 225 kr/m

Rörlig avgift betalas inte för de första 199 metrarna utan enbart för  överskjutande del. Vid avstånd över 1 800 meter beräknas alltid en individuell anslutningsavgift.

OBS! När lokala förhållanden så kräver används enskild prissättning istället för schablonprissättning.

Vid anslutningar över 35 A är du välkommen att kontakta oss för en skriftlig offert.

Avsändare till denna sida är VB Elnät