Vad kostar en ny anslutning?

VB Elnät följer Energimarknadsinspektionens schablon för beräkning av anslutningsavgifter 16-25 A, läs mer om metoden här. I nedanstående tabell ser ni standardkostnader för anslutningar, den exakta avgiften får ni i vår skriftliga offert. Avståendet i tabellen avser fågelvägen mellan din anslutningspunkt och den punkt i elnätet där en anslutning är tekniskt genomförbar med bibehållen god elkvalitet.

Avstånd

16-25 A

0-200 meter 35 250 kr
200-600 meter 35 250 kr + 301,25 kr/m
600-1 200 meter 155 750 kr + 648,75 kr/m
1 200-1 800 meter 545 000 kr + 395 kr/m

Pristabell 16-25 Ampere (A) inklusive moms

Metertillägget för respektive avståndsintervall betalas inte för de första 200 meterna utan enbart för överskjutande del. För avstånd längre än 1800 meter och anslutningar över 25 A är ni välkomna att kontakta oss för en skriftlig offert.

Avsändare till denna sida är VB Elnät