Vad kostar en ny anslutning?

VB Elnät följer Energimarknadsinspektionens schablon för beräkning av anslutningsavgifter 16-25 A, läs mer om metoden här. I nedanstående tabell ser ni standardkostnader för anslutningar, den exakta avgiften får ni i vår skriftliga offert. Avståendet i tabellen avser fågelvägen mellan din anslutningspunkt och den punkt i elnätet där en anslutning är tekniskt genomförbar med bibehållen god elkvalitet.

Avstånd

16-25 A

0-200 meter 44 375kr
200-600 meter 44 375 kr + 381,25 kr/m
600-1 200 meter 196 875 kr + 908,75 kr/m
1 200-1 800 meter 742 125 kr + 526,25 kr/m

Pristabell 16-25 Ampere (A) inklusive moms

Metertillägget för respektive avståndsintervall betalas inte för de första 200 meterna utan enbart för överskjutande del. För avstånd längre än 1800 meter och anslutningar över 25 A lämnas en skriftlig offert när ert anlitade elinstallationsföretag inkommit med föranmälan till oss.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB