Styrelserepresentation inom Västerbergslagens Elnät AB

Organisationsnummer 556565-6864
Styrelsens säte: Ludvika

Styrelseledamöter

Ordinarie

Annika Viklund
Ordförande, Vattenfall Eldistribution AB

Mats Engstedt
Vattenfall Eldistribution AB

Alice Øritsland
Vattenfall Eldistribution AB

Leif Carlzon
Vice ordförande, Ludvika kommun

Marino Wallsten
Fagersta kommun

Suppleanter

Kristina Emanuelsson
Vattenfall Eldistribution AB

Jonas Andersson
Vattenfall Eldistribution AB

Åsa Bergkvist
Ludvika kommun

Jan Johansson
Fagersta kommun

Arbetstagarrepresentanter

Ordinarie

Ahmed Ouberri (anställd i VB Energi)
Aiki Rillo (anställd i VB Energi)

Suppleanter

Per Nagy (anställd i VB Elnät)

Revisorer

Eva Carlsvi
PwC

Anders Rabb
PwC