Styrelserepresentation inom Västerbergslagens Elnät AB 2019

Organisationsnummer 556565-6864
Styrelsens säte: Ludvika

Styrelseledamöter

Ordinarie

Annika Viklund
Ordförande, Vattenfall AB

Mats Engstedt
Vattenfall AB

Eva Vitell
Vattenfall AB

Leif Carlzon
Vice ordförande, Ludvika kommun

Marino Wallsten
Fagersta kommun

Suppleanter

Kristina Emanuelsson
Vattenfall AB

Jonas Andersson
Vattenfall AB

Åsa Bergkvist
Ludvika kommun

Jan Johansson
Fagersta kommun

Arbetstagarrepresentanter

Ordinarie

Pertti Palonto (anställd i VB Energi)
Lars Wahlsten (anställd i VB Energi)

Suppleanter

Fredrik Andersson (anställd i VB Energi)
Arne Löv (anställd i VB Elnät)

Revisorer

Christina Hegg
Huvudansvarig, Ernst & Young AB

Gunilla Andersson
Suppleant, Ernst & Young AB