Styrelserepresentation inom Västerbergslagens Elnät AB

Organisationsnummer 556565-6864
Styrelsens säte: Ludvika

Styrelseledamöter

Ordinarie

Annika Viklund
Ordförande, Vattenfall Eldistribution AB

Mats Engstedt
Vattenfall Eldistribution AB

Ann-Marie Gelius
Vattenfall Eldistribution AB

Maria Strömkvist
Vice ordförande, Ludvika kommun

Gustav El-Rachidi
Fagersta kommun

Suppleanter

Kristina Emanuelsson
Vattenfall Eldistribution AB

Maria Carlsson
Vattenfall Eldistribution AB

Jesper Gustafsson
Ludvika kommun

Samuelo Hyving
Fagersta kommun

Arbetstagarrepresentanter

Ordinarie

Torbjörn Jonsson (anställd i VB Elnät)

Suppleanter

Per Nagy (anställd i VB Elnät)

Revisorer

Johan Tingström
PwC