Hur fungerar elmarknaden

Det är många faktorer som påverkar ditt elpris, allt från vädret till råvarupriser och valutor. På den här sidan hittar du fakta om hur elmarknaden fungerar och vad som påverkar ditt elpris.

Elnät och elhandel två olika saker

Du kan välja elhandelsföretag

Som kund kan du välja själv från vilket elhandelsföretag du vill köpa din el. Det är viktigt att du göra ett aktivt val av elavtal. Utan ett aktivt val så kan du som kund få ett så kallat anvisat avtal, vilket i vissa fall är dyrare än andra avtalsformer.

Monopol på elnätet

Du kan däremot inte välja elnätsföretag. De har alltid monopol inom sitt geografiska område. Elnätet i Sverige ägs av olika elnätsföretag och alla har ensamrätt på eldistributionen inom sitt geografiska område.

Ditt elpris

Kort sagt består din elkostnad av tre delar: elen, elnätet och skatter.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elförsäljning AB