Ersättning vid skada

Om du har fått skador som uppkommit vid elavbrott, annan störning i elöverföringen eller av brister i den verksamhet som vi ansvarar för, kan du ha rätt till ersättning. Läs mer om förutsättningar för hur och när skador ersätts i våra Allmänna avtalsvillkor (PDF).

Gör din skadeanmälan genom att fylla i formuläret.

 

Om du föredrar att använda vår blankett (PDF) fyller du i den och skickar till oss, adressen står på blanketten. 

I vissa fall, vid omfattande elektronikskador, kan vi komma att kräva en reparatörsrapport gällande skadan. Anlita då en reparatör som undersöker och fyller i rapporten. Skicka in reparatörsrapporten tillsammans med skadeanmälan. Du hittar reparatörsrapporten här.

Vi tillämpar inte elsäkerhetslagens möjlighet till värdeminskningsavdrag med 3500 kr för sakskador, det är vårt kundlöfte. För att vara berättigad till ersättning förväntas du dock alltid själv försöka begränsa skadans omfattning och kunna styrka skadans uppkomst och värde. Läs gärna våra tips om vad du bör göra vid ett strömavbrott. 

Du har möjlighet att istället begära ersättning för din skada från ditt försäkringsbolag. Om vår verksamhet är ansvariga för skadan kan vi ersätta dig för självrisken. När försäkringsbolaget är färdiga med sitt beslut skickar du med deras dokumentation om skadan tillsammans med din skadeanmälan till oss.

 

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB