Ersättning vid skada

Om du har fått skador som uppkommit vid elavbrott, annan störning i elöverföringen eller av brister i den verksamhet som vi ansvarar för, kan du ha rätt till ersättning. Gör din skadeanmälan genom att fylla i formuläret längst ned på denna sida eller genom att ladda ner vår Blankett för skadeanmälan. Ifylld blankett mailas till info@vbenergi.se eller skickas till Västerbergslagens Elnät, Box 860, 771 28 Ludvika. 

I vissa fall kan vi komma att kräva en reparatörsrapport gällande skadan. Anlita då en reparatör som undersöker och fyller i rapporten. Skicka in reparatörsrapporten tillsammans med skadeanmälan. Du hittar Reparatörsrapporten här.

Vi tillämpar inte ellagens regler där ett värdeminskningsavdrag med 3500 kr kan förekomma, det är vårt kundlöfte. För att vara berättigad till ersättning förväntas du dock alltid själv att försöka begränsa skadans omfattning och kunna styrka skadans uppkomst. Titta gärna på våra tips om vad du bör göra vid ett strömavbrott. 

Läs mer om förutsättningar för hur och när skador ersätts i våra Allmänna avtalsvillkor eller kontakta Teknisk Administratör Marita Danielsson på 0240-876 25 vid övriga frågor och funderingar.

 

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB