Utveckling rörligt elpris

Här nedan kan du se hur utvecklingen har varit för rörligt elpris de senaste åren i Elområde 3.

Priserna i tabellen anges i öre/kWh

Månad/År 2019 2018 2017 2016
Januari 62,98 35,32 35,62 36,7
Februari 43,79 36,35 24,04
Mars 50,08 33,38 25,26
April 44,22 31,59 25,07
Maj 40,97 32,8 26,83
Juni 51,1 30,34 37,03
Juli 60,73 33,42 32,01
Augusti 64,55 36,26 34,01
September 60,16 37,92 32,61
Oktober 54,84 32,4 40,14
November 60,33 34,69 45,55
December 59,01 33,61 37,54
Året 62,98 52,09 34,03 33,07

I tabellen redovisas vårt inköpspris och avgift för elcertifikat.
Påslag 1,8 öre/kWh eller 2,4 öre/kWh beroende på avtal, moms och årsavgift tillkommer samt avgifter från elnätsföretaget.

Avsändare till denna sida är VB Elförsäljning