Utveckling rörligt elpris

Här nedan kan du se hur utvecklingen har varit för rörligt elpris de senaste åren i Elområde 3.

Priserna i tabellen anges i öre/kWh

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elförsäljning AB