VB Elnät i siffror

VB Elnät bedriver elnätverksamhet i huvudsak i Ludvika och Fagersta kommuner samt delar av Smedjebackens kommun. Bolaget bedriver även viss optoverksamhet.

Transiteringarna av fast kraft uppgick till 1 002 gigawattimmar jämfört med 981 gigawattimmar året innan. Inmatningen från lokal sol-, vind- och vattenkraft uppgick till 167 gigawattimmar jämfört med 183 gigawattimmar året innan.  År 2018 var ett relativt dåligt vind- och vattenår.

Nettoomsättningen uppgick till 235,6 miljoner kronor jämfört med 221,9 miljoner året innan. Resultatet efter finansiella poster ökade från 82,7 miljoner kronor till 90,1 miljoner. Förklaringen till resultatförbättringen är främst högre volym.

Investeringarna uppgick till 106,4 miljoner kronor jämfört med 57,6 miljoner året innan. Investering i ett nytt timmätsystem har slutförts.


Malin Wallenberg │Verkställande direktör 

VB Elnät Årsredovisning 2018.pdf

Avsändare till denna sida är VB Elnät