Kundkontakt även kallad HAN port

Alla våra mätare hos våra kunder med säkringstariff är idag förberedda för att montera in en modul som gör att kunden får möjlighet att koppla in enhet för åtkomst till realtidvärden från elmätaren. Det gäller spännings och strömstorheter samt aktuell förbrukning respektive produktion. För att få tillgång till dessa parametrar krävs att en särskild modul monteras i mätaren med en kundkontakt som kunden i sin tur ansluter sin utrustning till. Den svenska standarden föreskriver en Rj12 kontakt som kundgränssnitt och VB Elnät har beslutat att tillhandahålla den till våra kunder utan kostnad. Kontakta kundservice på telefon 0771-98 70 00 för att beställa modulen.

VB Elnät tillhandahåller nu även kommunikationsmodulen med RJ45 kontakt (nätverkskontakt) för att få tillgång till realtidsvärden från elmätaren. Kontakta kundservice på tel 0771-98 70 00 för att beställa modulen som är kostnadsfri.

Realtidsvärdena är bland annat användbara för att styra laddströmmen från laddboxar för att undvika att gå upp i huvudsäkringsstorlek.

Se dokument nedan för instruktion hur modulen monteras i elmätaren.

image628zo.png

Instruktion

Branschrekommendation HAN port

Information från Kamstrup

Standard

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB