Kundkontakt även kallad HAN port

Alla våra mätare hos våra kunder med säkringstariff är idag förberedda för att montera in en modul som gör att kunden får möjlighet att koppla in enhet för åtkomst till realtidvärden från elmätaren. Det gäller spännings och strömstorheter samt aktuell förbrukning respektive produktion. För att få tillgång till dessa parametrar krävs att en särskild modul monteras i mätaren med en kundkontakt som kunden i sin tur ansluter sin utrustning till. Den svenska standarden föreskriver en Rj12 kontakt som kundgränssnitt och VB Elnät har beslutat att tillhandahålla den till våra kunder utan kostnad. Kontakta kundservice på telefon 0771-98 70 00 för att beställa modulen.

Observera, mätartillverkaren rekommenderar att din anslutna utrustning spänningsmatas separat. RJ12 modulen kräver detta. RJ45 modulen ger ut en spänning på 24 V, max 6mA vilket ger en max effekt på 144mW till din utrustning. Se mer info under Frågor och svar.

VB Elnät tillhandahåller nu även kommunikationsmodulen med RJ45 kontakt (nätverkskontakt) för att få tillgång till realtidsvärden från elmätaren. Kontakta kundservice på tel 0771-98 70 00 för att beställa modulen som är kostnadsfri.

Realtidsvärdena är bland annat användbara för att styra laddströmmen från laddboxar för att undvika att gå upp i huvudsäkringsstorlek.

Att tänka på

RJ12 går inte att använda om du har din mätare placerad i ett kabelmätarskåp (oftast placerad vid vägkant) eftersom den kräver extern spänningsmatning.

Det är inte tillåtet att sätta upp vägguttag i ett kabelmätarskåp, ej eller borra hål i det eller montera egen utrusning på skåpet. 

Kundutrustning får ej heller monteras på mätartavlan (tavlan med poröst material där elmätaren sitter fastskruvad)

Kund ansvarar för att demontera inkopplad utrustning vid flytt.

Se dokument nedan för instruktion hur modulen monteras i elmätaren.

image628zo.png

Montageinstruktion .pdf

Branschrekommendation HAN port

Datablad HAN-P1(RJ12) (engelska)

Standard (engelska)

Teknisk specifikation HAN moduler .pdf (engelska)

Datablad HAN-NVE (RJ45).pdf (engelska)

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB