Fjärrkontrollen för kostnadsjämförelse

Vill du veta hur din fjärrvärmekostnad står sig i konkurrens med andra uppvärmningsformer där du bor? Då skall du testa Fjärrkontrollen som är ett verktyg som hjälper dig att få svar på dem frågorna. 

Fjärrkontrollen är ett digitalt verktyg  som ger dig en objektiv och transparent bild av fjärrvärmekostnaderna jämfört med andra alternativ såsom bergvärme, pellets samt luft- och varmvattenpumpar. Priserna baseras på aktuella förhållanden i din ort för att du ska få en så relevant prisjämförelse som möjligt. 

Verktyget är framtaget av det oberoende företaget Profu som arbetar med projektinriktad forskning och utveckling.

Jämför värmekostnader i din ort

Fjärrkontrollen tar hänsyn till hela kostnadsbilden för att ge en rättvisande jämförelse. Den ger även möjlighet att ange just de värden som är korrekta för ditt hus, såsom energi- och effektbehov.

Via länken nedan kan du välja i vilken ort du bor och jämförelsen gäller för.

Logga Fjärrkontrollen (002).pngÖppna Fjärrkontrollen

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB