Företagsstruktur

Från och med den 1 juli 2007 består företagsgruppen av Västerbergslagens Energi AB (VB Energi) och dotterbolagen Västerbergslagens Elnät AB (VB Elnät) och Västerbergslagens Elförsäljning AB (VB Elförsäljning).

VB Energi ägs till 50,6 % av Vattenfall AB, till 28,6 % av Ludvika kommun och till 20,8 % av Fagersta kommun.

Vi använder VB Energi som ett namn och varumärke för alla delarna i företaget.

VB Energi sköter drift och administration i Västerbergslagens Kraft AB (VB Kraft) som ägs från och med den 1 november 2017 till 100% av Ludvika Kommun.