VB Energis tävlingsvillkor och regler

Nedanstående villkor och regler gäller för Västerbergslagen Energi AB (VB Energi)olika tävlingar.

 1. Tävlingsvillkoren och regler gäller för VB Energis olika tävlingar bland annat på mässor, event, sociala medier etc.
 2. Ansvarig för tävlingen är VB Energi.
 3. Tävlande måste vara bosatt i Sverige och vara över arton (18) år eller äldre.
 4. Genom att delta i tävlingen godkänner du VB Energis tävlingsregler, villkor och personuppgiftsbehandling.
 5. När du deltari tävlingen ger du ditt samtycke till registrering av namn och nödvändiga kontaktuppgifter. 
 6. Genom att delta i tävlingen godkänner du att VB Energi eventuellt lägger upp ditt bidrag på hemsida och annonserar/uppmärksammar bidraget i företagets marknadsföring.
 7. För att kunna delta måste deltagare ha en fullständig version av Instagram/Facebook/LinkesIn och följa de officiella reglerna.
 8. Personlig data som lämnas i samband med tävlingen hanteras i enlighet med GDPR. Läs mer om hur vi hanterar Personuppgifter hos VB Energi
 9. Du får endast lämna in ett tävlingsbidrag. Lämnar du flera bidrag kommer endast det första att delta i tävlingen.
 10. Vi reserverar rätten att ta bort och rapportera inlägg som anses vara olagliga eller på något sätt etiskt eller moraliskt anstötliga.
 11. Anställda på VB Energi tillåts inte att delta i VB Energis tävlingar på sociala medier.
 12. En jury bestående av VB Energis medarbetar utser vinnare. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut. Vinnaren kontaktas på angivet sätt när tävlingen har avslutats.
 13. Det är inte möjligt att byta vinsten mot kontanter.
 14. Priset är personligt och kan inte överlåtas. 
 15. Vinster levereras endast inom Sverige. Vinnaren ombesörjer själv upphämtning av vinsten på något av VB Energis kontor
 16. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell vinstskatt.  Se mer på Skatteverket.se
 17. VB Energi har rätt att ändra regler och villkor för tävlingen om nödvändigt.
 18. VB Energi tar inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka tävlingsdeltagande eller slutresultatet.
 19. Tävlingarna är inte sponsrade eller administrerade av Facebook/Instagram/LinkedIn/Youtube.

 

2024-04-03