Kolla först - gräv sedan!

Vi hjälper dig att märka ut var eventuellt våra ledningar finns i marken. En planerad ledningsanvisning skall begäras i god tid före, det vill säga 10 arbetsdagar före grävningsarbetet. En planerad ledningsanvisning utförs kostnadsfritt. Om du vid grävning skadar en ledning kan du bli skyldig att betala skadestånd. Detsamma gäller när du ska gräva i närheten av fjärrvärmerör på tomten. Då hjälper vi till med så kallad utsättning, det vill säga att vi märker ut var rören finns. 

Ledningsanvisning begär du via Ledningskollen.se

Akut ledningsanvisning

Akut ledningsanvisning är när en begärare vill ha en utsättning före 5 arbetsdagar innan schaktningsdatumet. Begär du ledningsanvisning akut kostar det 3 750 kronor inkl. moms.

Akuta ledningsanvisningar som beror på händelser man inte rår över, t ex akut vattenläcka eller akut stopp i avlopp, utförs kostnadsfritt. Kontakta driftcentralen på telefon 020-98 70 00.

Hur fungerar Ledningskollen.se?

Du som planerar att gräva, schakta eller spränga ritar in det aktuella området på en karta i Ledningskollen.se. Då skickas en automatisk förfrågan till alla ledningsägare som har angett att de har intressen i det aktuella området. Därefter sker kontakt med de berörda ledningsägarna för ledningsanvisning.

Se film om Ledningskollen här.

 

Uppdaterad 29 mars 2023

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB