Utflyttning

Utflyttning ska anmälas senast 14 dagar innan du flyttar ut.  Tänk på att vi kan komma för att slå av elen när som helst under den angivna flyttdagen. Har du behov av el under flyttdagen för att exempelvis städa, ska du ange nästa dag som flyttdag.

Bra att veta

Innan du börjar fylla i formuläret för utflyttning är det bra om du har din senaste elnätsfaktura framför dig för att se ditt 18-siffriga anläggningsID. 

Utflyttning via formuläret ska signeras med BankId. Har du inte tillgång till BankId ber vi dig ringa vår Kundservice på 0771-98 70 00 för att anmäla din utflytt. 

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB