Avbrottsersättning

Om du har drabbats av ett strömavbrott kompenserar vi dig med 500 kronor efter 4 timmar, det är vårt kundlöfte.

Den lagstadgade avbrottsersättningen utgår för ett strömavbrott som pågår i minst 12 timmar, se tabell nedan. Beloppet dras automatiskt av på en kommande faktura inom 6 månader efter avbrottet. Avbrottsersättning vid långvarigt strömavbrott är tänkt att täcka eventuella skador och kostnader som kan ha uppstått. Därför avräknas avbrottsersättningen från eventuellt skadestånd.

Läs mer om förutsättningar för hur och när avbrottsersättning utgår i de Allmänna avtalsvillkoren och i dokumentet Villkor för avbrottsersättning samt Allmänt om avbrottsersättning och avräkning.

12–24 timmar: 12,5 procent av din årliga elnätskostnad* men lägst 1 200 kr.

24–48 timmar: 37,5 procent av din årliga elnätskostnad* men lägst 2 400 kr.

48–72 timmar: 62,5 procent din årliga elnätskostnad* men lägst 3 600 kr.

72-96 timmar: 87,5 procent av din årliga elnätskostnad* men lägst 4 800 kr.

Över 96 timmar: Se villkor för avbrottsersättning.

* För dig med säkringsabonnemang är den årliga elnätskostnaden summan av abonnemangsavgiften för huvudsäkringen och överföringsavgiften för din beräknade årsförbrukning. Beräknas inklusive moms men exklusive energiskatt.

 

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB