Avbrottsersättning

Om du har drabbats av ett strömavbrott kompenserar vi dig med 500 kronor efter 4 timmar, det är vårt kundlöfte.

Den lagstadgade avbrottsersättningen utgår för ett strömavbrott som pågår i minst 12 timmar, se tabell nedan. Beloppet dras automatiskt av på en kommande faktura inom 6 månader efter avbrottet. Avbrottsersättning vid långvarigt strömavbrott är tänkt att täcka eventuella skador och kostnader som kan ha uppstått. Därför avräknas avbrottsersättningen från eventuellt skadestånd.

Läs mer om förutsättningar för hur och när avbrottsersättning utgår i de Allmänna avtalsvillkoren och i dokumentet Allmänt om avbrottsersättning och avräkning.

12–24 timmar: 12,5 procent av din årliga elnätskostnad*. Dock lägst 1 100 kr.

24–48 timmar: 37,5 procent av din årliga elnätskostnad*. Dock lägst 2 200 kr.

48–72 timmar: 62,5 procent din årliga elnätskostnad*. Dock lägst 3 300 kr.

72 timmar och uppåt: Se villkor för avbrottsersättning.

* För dig med säkringsabonnemang är den årliga elnätskostnaden summan av abonnemangsavgiften för huvudsäkringen och överföringsavgiften för din beräknade årsförbrukning. Beräknas inklusive moms.

 

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB