Uppsägning av elanslutning

Att avsluta ett abonnemang kan vara aktuellt exempelvis om du ska riva ditt hus. Vid avslutning av abonnemang monterar vi ner elmätaren. Det kostar ingenting att avsluta abonnemanget och du säger upp det antingen via vår blankett som du skriver ut och skickar in till oss eller via formuläret nedan som signeras med BankID. Observera att formuläret bara kan användas om du själv äger fastigheten till 100 %. Är ni flera som äger fastigheten tillsammans används blanketten.

Om du senare vill ansluta anläggningen till elnätet igen anmäler du åter-/nyanslutning och betalar vid tillfället gällande avgift.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB