Vårt elnät Vi ser till att över 26 000 hem och företag via våra ledningar får ljus, värme och funktion.

small_information_rgb.png Regeringens elpriskompensation

 

Aktuellt just nu: Regeringen har den 12 maj beslutat om elpriskompensation för mars månad.

Stödet för mars månad gäller elprisområdena 3 och 4, dvs södra och mellersta Sverige där priserna har ökat som mest. VB Elnäts nätområde ingår i elprisområde 3 och omfattas alltså av den förlängda kompensationen. Högsta möjliga ersättning att få ut är 1 000 kr vid en förbrukning på över 2 000 kWh och lägsta ersättning är 100 kr vid en förbrukning på mellan 400 – 699 kWh. 

Med anledning av att den förlängda elpriskompensationen har annan struktur än tidigare elpriskompensation krävs ny systemutveckling för att distribuera denna kompensation. Vi kan i dagsläget inte ge något besked om exakt när den förlängda elpriskompensationen når dig som kund men vi och vår systemleverantör jobbar hårt för att det ska ske så snart som möjligt.

Läs regeringens pressmeddelande här.

Se nivåerna på den förlängda elpriskompensationen här.

Regeringens frågor och svar avseende elpriskompensation läser du här.

 

Elpriskompensation avseende december 2021, januari 2022 och februari 2022

Riksdagen beslutade om en elpriskompensation till hushållskunder med anledning av exceptionellt höga elpriser under december 2021 - februari 2022.

VB Elnät blev som elnätsbolag ombedda att administrera elpriskompensationen som betalats ut efter en ersättningstrappa från 700 kWh-2000 kWh elanvändning per månad. Vi har inte tagit ställning till hur stödet utformas eller vilka som omfattas, frågor om ersättningens utformning hänvisas till Regeringen.

En överväldigande majoritet av de kunder som är berättigade till elpriskompensation fick kreditering på mars alternativt april månads faktura. Har du inte fått kompensationen och bedömer att du är berättigad till det är du välkommen att kontakta vår kundservice (0771-98 70 00) så ska vi titta närmare på anledningen till detta. 

Har du flyttat någon gång sedan december 2021 rekommenderar vi dig att kontakta vår kundservice för att säkerställa att vi har alla uppgifter vi behöver för att administrera ersättningen till dig.

Vi får just nu många frågor om elpriskompensationen, längre ner på sidan ser du svaret på de vanligaste frågorna vi får. Mycket information finns även att läsa hos Regeringskansliet.

 

Frågor och svar om elpriskompensation för december 2021, januari 2022 och februari 2022

  • Vilka får kompensation?

Stödet vänder sig till hushållskunder med en energianvändning från 700 kWh/månad under december 2021, januari 2022 och/eller februari 2022. Det innebär att ca 2 miljoner svenska hushåll kommer att få del av den här kompensationen. 

  • Hur mycket får jag i ersättning?

Kompensationen baseras på hur stor elanvändning ditt hushåll haft. Här ser du ersättningsnivåerna för elpriskompensationen för december 2021 - februari 2022.

  • Behöver jag som kund ansöka om kompensationen?

Du som kund behöver normalt inte ansöka om ersättningen utan kommer automatiskt att krediteras på din elnätsfaktura. Har du flyttat någon gång sedan december 2021 rekommenderar vi dig att kontakta vår kundservice (0771-98 70 00) för att säkerställa att vi har alla uppgifter vi behöver för att administrera ersättningen till dig.

  • När betalas ersättningen ut till mig?

En stor majoritet av de stödberättigade kunderna fick kreditering på mars eller april månads faktura.

Alla kunder som är berättigade till elpriskompensation ska ha fått sin ersättning senast den 31 december 2022.

  • Varför får jag inte kompensationen utbetalad till mitt bankkonto?

Vi har i dagsläget inte systemstöd för att administrera utbetalningar till bankkonto i stor skala. Den bästa lösningen för att du som kund ska få ersättningen snabbt är att kompensera dig genom kreditering på kommande faktura.

  • Hur ser jag min energianvändning?

Logga in på Mina Sidor för att se ditt hushålls energianvändning.

  • Jag köper elen från ett elhandelsbolag utanför VB Energi-koncernern, får jag fortfarande ersättning från er?

Ja, det är elnätsföretagen som administrerar stödet. Vi på VB Elnät kommer att hantera alla våra nätkunder oavsett vilket elhandelsbolag du har.

 

Elstolpar.jpg

Vårt elnät

Att investera, bygga ut och underhålla elnätet är en del av vår vardag. Elnätet övervakas dygnet runt via vår driftcentral i Ludvika. Dessutom ansvarar vi för mätningen av hur mycket el våra kunder använder.

Under de senaste 30 åren har elnätet förstärkts och byggts om genom att ledningarna grävts ner eller försetts med isolerande skikt. Nära 90 % av våra ledningar är idag isolerade, vilket har lett till att driftstörningarna minskat avsevärt.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB