Vårt elnät Vi ser till att över 26 000 hem och företag via våra ledningar får ljus, värme och funktion.

small_information_rgb.png Regeringens elpriskompensation

Samtliga kunder som är berättigade till elpriskompensation har fått sin ersättning. Har du inte fått kompensationen och bedömer att du är berättigad till det är du välkommen att kontakta vår kundservice senast den 14 oktober så ska vi titta närmare på anledningen till det. 

Riksdagen beslutade om en elpriskompensation till hushållskunder med anledning av exceptionellt höga elpriser under vintern 2021/2022. Stödet som är utformat i en ersättningstrappa baseras på hushållets elanvändning dels under perioden december 2021 - februari 2022 och dels under mars 2022. Kompensationen för mars omfattar enbart kunder i elprisområde 3 och 4 (VB Elnäts elnätsområde ingår i elprisområde 3) och har något lägre nivå än perioden dec 2021 - feb 2022. 

VB Elnät blev som elnätsbolag ombedda att administrera elpriskompensationen som i huvudsak betalats ut genom kreditering på hushållets elnätsfaktura. Vi har inte tagit ställning till hur stödet utformas eller vilka som omfattas, frågor om ersättningens utformning hänvisas till Regeringen.

Vi har samlat några länkar som är nyttiga för dig som funderar kring elpriskompensation här. Längre ner finns även några vanliga frågor och svar. 

Se nivån på elpriskompensationen för mars månad här.

Se nivån på elpriskompensationen för december 2021 - januari 2022 här.

Regeringens frågor och svar avseende elpriskompensation läser du här.

 

Frågor och svar om elpriskompensation

  • Vilka får kompensation?

Stödet vänder sig till hushållskunder med en energianvändning från 400 kWh under mars månad respektive från 700 kWh/månad under december 2021, januari 2022 och/eller februari 2022. Det innebär att ca 2 miljoner svenska hushåll får del av elpriskompensationen. 

  • Hur mycket får jag i ersättning?

Kompensationen baseras på hur stor elanvändning ditt hushåll haft, följ länkarna längre upp för att se ersättningstrappan för respektive period.

  • Behöver jag som kund ansöka om kompensationen?

Du som kund behöver normalt inte ansöka om ersättningen utan krediteras automatiskt på din elnätsfaktura. Har du flyttat någon gång sedan december 2021 rekommenderar vi dig att kontakta vår kundservice (0771-98 70 00) för att säkerställa att vi har alla uppgifter vi behöver för att administrera ersättningen till dig.

  • När betalas ersättningen ut till mig?

Vi bedömer att samtliga kunder i vårt nätområde har fått sin ersättning. Har du inte fått ersättning trots att du anser dig ha rätt till det ber vi dig kontakta vår kundservice.

Enligt förordningen ska alla kunder som är berättigade till elpriskompensation ha fått sin ersättning senast den 31 december 2022.

  • Varför får jag inte kompensationen utbetalad till mitt bankkonto?

Vi har inte systemstöd för att administrera utbetalningar till bankkonto i stor skala. Den bästa lösningen för att du som kund ska få ersättningen snabbt är att kompensera dig genom kreditering på kommande faktura.

  • Hur ser jag min energianvändning?

Logga in på Mina Sidor för att se ditt hushålls energianvändning.

  • Jag köper elen från ett elhandelsbolag utanför VB Energi-koncernern, får jag fortfarande ersättning från er?

Ja, det är elnätsföretagen som administrerar stödet. Vi på VB Elnät hanterar alla våra nätkunder oavsett vilket elhandelsbolag du har.

 

Elstolpar.jpg

Vårt elnät

Att investera, bygga ut och underhålla elnätet är en del av vår vardag. Elnätet övervakas dygnet runt via vår driftcentral i Ludvika. Dessutom ansvarar vi för mätningen av hur mycket el våra kunder använder.

Under de senaste 30 åren har elnätet förstärkts och byggts om genom att ledningarna grävts ner eller försetts med isolerande skikt. Nära 90 % av våra ledningar är idag isolerade, vilket har lett till att driftstörningarna minskat avsevärt.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB