Vårt elnät Vi ser till att över 26 000 hem och företag via våra ledningar får ljus, värme och funktion.

Att investera, bygga ut och underhålla elnätet är en del av vår vardag. Elnätet övervakas dygnet runt via vår driftcentral i Ludvika. Dessutom ansvarar vi för mätningen av hur mycket el våra kunder använder.

Under de senaste 30 åren har elnätet förstärkts och byggts om genom att ledningarna grävts ner eller försetts med isolerande skikt. 98,7 % av ledningarna i lågspänningsnätet är nedgrävda eller isolerade vilket har lett till att driftstörningarna minskat avsevärt.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB