Vårt elnät Vi ser till att över 26 000 hem och företag via våra ledningar får ljus, värme och funktion.

small_information_rgb.png Regeringens förslag till elpriskompensation

Den 12 januari presenterade regeringen ett förslag till elpriskompensation till de hushåll som drabbats av höga elpriser (Regeringens pressmeddelande). VB Elnät tar inte ställning till hur stödet utformas och vilka som omfattas. Som elnätsbolag har vi blivit ombedda att administrera utbetalningarna och kommer att göra det på bästa sätt.

Vi har den 20 januari erhållit mer detaljer om stödet (Regeringens pressmeddelande) och kommer nu fortsätta analysera hur detta ska administreras så att utbetalning av kompensationen kan ske så snabbt och smidigt som möjligt. 

Med anledning av elpriskompensationen har vi just nu ett högt tryck på vår kundservice vilket resulterar i långa svarstider. Vi har därför sammanställt vanliga frågor och svar här nedan. Du behöver inte anmäla dig för att få ta del av stödet.

För att möjliggöra snabbare hantering, uppmanas du som kund att logga in på Mina sidor med bankID och uppdatera dina kontaktuppgifter.

Frågor och svar

  • För vilka månader kan jag få elpriskompensation?

Du kan få elpriskompensation för december 2021, januari 2022 och februari 2022 beroende på vilken förbrukning du haft respektive månad.

  • Vilka kan få kompensation?

Omkring 2 miljoner svenska hushåll kommer att få del av den här kompensationen. Det gäller både de med högre och lägre förbrukning, från 700 kWh per månad till 2000 kWh.

  • Hur ser ersättningstrappan ut?

Förbrukning(kWh)

Stöd per månad (kr)

700 – 899

100

900 – 999

200

1000 – 1099

300

1100 – 1199

400

1200 – 1299

500

1300 – 1399

700

1400 – 1499

900

1500 – 1599

1100

1600 – 1699

1300

1700 – 1799

1500

1800 – 1899

1700

1900 – 1999

1900

över 2000

2000

 

  • Måste jag ansöka om kompensation eller hur kommer det här fungera?

Nej, du behöver inte ansöka om kompensation och detta kommer att ske automatiskt. Du behöver inte göra något själv. Det är alltid bra att försäkra sig om att vi har rätt uppgifter till dig. Logga in på Mina sidor med bankID och gå till Mina inställningar för att uppdatera dina kontaktuppgifter.

  • När kan elpriskompensationen betalas ut till mig?

Informationen uppdateras när beslut i riksdagen är fattat gällande elpriskompensationen.

  • Kan det bli aktuellt med elpriskompensation för fler månader om elpriserna fortsätter att vara höga?

Enligt regeringen är det här en extraordinär kompensation som ska ses som en engångsersättning. På regeringen.se finns mer och uppdaterad information.

  • Jag har ett annat elhandelsbolag än VB Energi, får jag fortfarande ersättning från er?

Det är elnätsföretagen som administrerar stödet. Vi kommer att hantera alla våra nätkunder oavsett vilket elhandelsbolag de har.

  • Var kan jag hitta mer information om vad som gäller just för mig?

På regeringen.se kan du hålla dig uppdaterad om vad som gäller och få svar på de vanligaste frågorna.


Elstolpar.jpg

Vårt elnät

Att investera, bygga ut och underhålla elnätet är en del av vår vardag. Elnätet övervakas dygnet runt via vår driftcentral i Ludvika. Dessutom ansvarar vi för mätningen av hur mycket el våra kunder använder.

Under de senaste 30 åren har elnätet förstärkts och byggts om genom att ledningarna grävts ner eller försetts med isolerande skikt. Nära 90 % av våra ledningar är idag isolerade, vilket har lett till att driftstörningarna minskat avsevärt.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB