Produktion

I våra produktionsanläggningar Craboverket i Fagersta, Lyviksverket i Ludvika och Skakelbackens värmeverk i Grängesberg produceras 225 GWh fjärrvärme varav 99 procent av värmen kommer från biobränslen eller återvunnen energi. I Norberg köper vi spillvärme från pelletsfabriken.

Målet är att leverera fjärrvärme till 100 procent av förnyelsebara bränslen och spillvärme senast till 2020. CO2 neutralitet omfattar direkta koldioxidutsläpp från egna produktionsanläggningar, definieras utifrån ett normalår med normaldrift. Livscykelperspektivet i form av bl.a bränsleutvinning, bränslebearbetning och transport av bränslen, askor med mera omfattas ej.

Läs mer om alla våra produktionsanläggningar nedan.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB