Frågor och svar om elnätet

Hur får jag information om avbrott i mitt område?

Du ser avbrottsinformationen på vår hemsida under driftinformation. Du kan också prenumerera på avbrottsinformation via sms. Anmäl dig till denna gratistjänst på Mina sidor.

När får jag avbrottsersättning?

Vi ersätter dig med 500 kr redan efter 4 timmars elavbrott, det är vårt kundlöfte!. Skulle avbrottstiden bli över 12 timmar gäller lagstadgad avbrottsersättning. Den beräknas genom en procentsats på din elnätskostnad och beror av längden på avbrottet, minimibeloppet är 1000 kr. Ingen särskild anmälan behövs i normalfallet utan ersättningen utbetalas genom avdrag på din faktura inom 6 månader. Har du drabbats av ett längre avbrott utan att ha fått avbrottsersättning har du två år på dig att göra anspråk på ersättningen. Läs mer om villkoren för avbrottsersättning.

Mina tillhörigheter skadades vid elavbrott, hur gör jag?

Om du har fått sakskador eller drabbats av annan förlust i samband med exempelvis elavbrott eller annan störning i elöverföringen kan du ha rätt till ersättning för din skada. Fyll i och skicka in vår blankett för skadeanmälan så utreder vi händelsen. Har du även fått avbrottsersättning för händelsen avräknas det från eventuellt skadestånd.

Vad ingår i elpriset?

Elpris - den el du förbrukar. Du kan själv påverka hur mycket du betalar för din förbrukning. Dels kan du spara energi, dels kan du välja det elhandelsföretag och elavtal som passar dig. 

Elnätsavgift - en fast abonnemangsavgift och en rörlig överföringsavgift. Abonnemangsavgiften utgår från storleken på din huvudsäkring. Ju större effektuttag, desto större huvudsäkring. Den rörliga avgiften påverkas av hur mycket el du använder. Avgifterna täcker kostnader för investeringar, drift, underhåll och service. 

Skatter - i det totala elenergipriset ingår skatt och myndighetsavgifter med cirka 30-40 procent. 

Vad kostar det att bli ansluten till elnätet?

För ny anslutning så använder vi oss av prismodellen som Energimarknadsinspektionen tagit fram. Exakt pris får du genom att beställa en offert, då vi behöver veta hur förutsättningarna ser ut just hos dig. Läs mer här.

Vad är Ledningskollen.se?

Via webbtjänsten Ledningskollen.se kan du som planerar att gräva, schakta eller spränga kan få utsättning på olika typer av infrastruktur som finns nedgrävd i närheten av ditt tänkta arbetsområde. 
Tjänsten är gratis och fungerar för både privatpersoner, företag, myndigheter, kommuner och andra som planerar att gräva, schakta eller spränga på en specifik plats.

Hur vet jag var ledningarna går när jag ska gräva med maskin i trädgården?

Läs mer här

Kan jag få hjälp med att fälla träd som står nära en kraftledning?

Fäller du ett träd och det faller på elledningen kan du bli skyldig att betala skadestånd. Ta därför kontakt med oss innan du fäller ett träd i anslutning till en elledning. Vi hjälper till att såga ner träd som står nära ledningar, om vi bedömer det befogat. Kontakta vår driftcentral på 020-98 70 00 så berättar vi mer om vilka förutsättningar som gäller.