Frågor och svar om elnätet

Hur får jag information om avbrott i mitt område?

Du ser avbrottsinformationen på vår hemsida under driftinformation. Du kan ockås prenumerera på avbrottsinformation via sms. Anmäl dig till denna gratistjänst på Mina sidor.

Vad ingår i elpriset?

Elpris - den el du förbrukar. Du kan själv påverka hur mycket du betalar för din förbrukning. Dels kan du spara energi, dels kan du välja det elhandelsföretag och elavtal som passar dig. 

Elnätsavgift - en fast abonnemangsavgift och en rörlig överföringsavgift. Abonnemangsavgiften utgår från storleken på din huvudsäkring. Ju större effektuttag, desto större huvudsäkring. Den rörliga avgiften påverkas av hur mycket el du använder. Avgifterna täcker kostnader för investeringar, drift, underhåll och service. 

Skatter - i det totala elenergipriset ingår skatt och myndighetsavgifter med cirka 30-40 procent. 

Vad kostar det att bli ansluten till elnätet?

För ny anslutning så använder vi oss av prismodellen som Energimarknadsinspektionen tagit fram. Exakt pris får du genom att beställa en offert, då vi behöver veta hur förutsättningarna ser ut just hos dig. Läs mer här.

Vad är Ledningskollen.se?

Via webbtjänsten Ledningskollen.se kan du som planerar att gräva, schakta eller spränga kan få utsättning på olika typer av infrastruktur som finns nedgrävd i närheten av ditt tänkta arbetsområde. 
Tjänsten är gratis och fungerar för både privatpersoner, företag, myndigheter, kommuner och andra som planerar att gräva, schakta eller spränga på en specifik plats.

Hur vet jag var ledningarna går när jag ska gräva med maskin i trädgården?

Kolla först - gräv sedan! Kontakta alltid ditt oss innan du gräver. Meddela oss senast tre arbetsdagar i förväg, så utför vi anvisningen utan kostnad. Om du vid grävning skadar en ledning kan du bli skyldig att betala skadestånd. Detsamma gäller också när du ska gräva i närheten av fjärrvärmerör på tomten. Då hjälper vi till med så kallad utsättning, det vill säga att vi märker ut var rören finns. Kabelvisning begär du via Ledningskollen.se  eller så kontaktar du driftcentral på 020 - 98 70 00.

Kan jag få hjälp med att fälla träd som står nära en kraftledning?

Fäller du ett träd och det faller på elledningen kan du bli skyldig att betala skadestånd. Ta därför kontakt med oss innan du fäller ett träd i anslutning till en elledning. Vi hjälper till att såga ner träd som står nära ledningar, om vi bedömer det befogat. Kontakta vår driftcentral på 020-98 70 00 så berättar vi mer om vilka förutsättningar som gäller.