Timpris på nordiska elbörsen

På helger och röda dagar visas preliminära priser. Priserna uppdateras sedan på nästkommande vardag. Glöm inte att välja ditt elområde.

Spotpriset* sätts på elbörsen Nord Pool och är enkelt förklarat det pris som vi elbolag köper in elen för. Spotpriset fungerar som en sorts riktpris, men det är inte samma sak som elpriset. Spotpriset på Nord Pool omfattar inte kostnad för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader.

* VB Energi vidarebefordrar Nord Pools uppgifter om spotpris och kan inte garantera att informationen är fullständig och korrekt.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elförsäljning AB