Vi har nöjda kunder!

NKI ordmål till webb.png

 

Årets undersökning visar att vi har stabila och jämna värden på nöjdhetsindex. Ni förknippar oss främst med orden Bra, Pålitlig, Lokalt!

I undersökningen framkommer tydligt att du som kund är mest nöjd med vår leveranssäkerhet, både när det gäller elnät och fjärrvärme. Våra andra absoluta styrkor var att ni som kunder känner er väl bemötta hos oss och att vår personal är kompetenta inom energiområdet. Det som uppskattades också var vår tjänst med information om planerade och pågående avbrott som man har möjlighet att ta del av via vår hemsida, sms eller e-post.

Ni hjälper oss att bli bättre och utvecklas. Bland annat anser ni att vi på VB Energi bör bli bättre och snabbare på att återkoppla till er i olika ärenden.  Ni önskar även mer information om vår verksamhet och vad vi gör för miljön.  Ett annat önskemål är mer djupgående information om förbrukningen och produktionen på Mina sidor.

Vi mäter varje år även Miljöindexet – hur ni kunder upplever att vi arbetar för miljön. Även denna index har förstärkts jämfört med föregående år vilket visar att vi har blivit bättre på att förmedla ut all arbete som vi gör med hållbarheten i fokus.

Vi vill tacka er för att ni tog er tid att besvara frågorna i undersökningen.

Tack alla kunder!          Emblem MVG-2019.png

Hur har undersökningen genomförts          

Supportföretaget TMJ Group, som är specialister inom energibranschens samtliga affärsområden, genomför regelbundet kundnöjdhetsundersökningar inom energibranschen. Där ställs höga krav på oss som energiföretag, vilket bl.a. innebär att vi måste följa upp och förbättra de utvecklingsområden som kommer av undersökningens genomförande.

Genom regelbundenheten garanterar vi att du som kund hamnar i fokus för vår utveckling. Du kan känna dig trygg med att allt som sägs till oss i dessa studier framförs till vår ledningsgrupp, styrelse och personal för direkt implementering i vårt utvecklingsarbete. Trots att du som kund är anonym i undersökningens genomförande kan vi på ett innovativt sätt ta del av dina tankar och önskemål. Genom en unik intervjuteknik, där dialogen med varje respondent är viktig och tas tillvara, får vi en möjlighet att leva i ständig förbättring. Tack för att du hjälper oss att bli bättre. Du är det viktigaste vi har!

Om Supportföretaget TMJ Groups Kundnöjdhetsundersökningar:

Nöjdhetsindex baseras på 10 för kunden viktiga nöjdhetsfrågor och presenteras övergripande i ett nöjdhetsindex på skalan 0-100. Detta nöjdhetsindex är ett s.k. dynamiskt index vilket kontinuerligt uppdateras vartefter nya mätningar uppdateras. Idag genomför ett 60-tal energibolag Supportföretagets kundnöjdhetsundersökningar varvid benchmarking och jämförelser på ett flertal områden är möjliga. Av respekt för de företag som erhåller lägre värden i nöjdhetsindex offentliggör Supportföretaget aldrig ett enskilt företags nöjdhetsindex utan varje företag kan själva välja att berätta om och/- eller visa sitt erhållna nöjdhetsindex.

Nöjdhetsemblem delas ut enligt nedan erhållna indexvärden:

Nöjdhetsindex 50-65 = Godkänd

Nöjdhetsindex >65-75 = Väl godkänd

Nöjdhetsindex >75 = Mycket väl godkänd

Nöjdhetsindex = Bäst, erhålls av det företag som i nämnd studie nått allra högst nöjdhetsindex av samtliga deltagande företag.

För mer information om Supportföretagets Energibolagsindex, kontakta:

Tove Åkerman-Stenman,
tove@supportforetaget.se
www.supportforetaget.se