Vi har nöjda kunder!

Årets undersökning visar att vi har starka och stabila värden på nöjdhetsindex. Vi blev rankade av er som den Bästa Energikoncern 2020 (november). Ni förknippar oss främst med orden Bra, Pålitligt, Lokalt!

wordle.png

I undersökningen framkom att du som kund är mest nöjd med vår leveranssäkerhet, både när det gäller el och fjärrvärme. Våra andra absoluta styrkor är att ni som kunder känner er väl bemötta hos oss och att vi finns tillgängliga för er. Ni uppskattar att vår personal har hög kompetens inom energiområdet. Vår informationstjänst om planerade och pågående elavbrott ansågs betydelsefull då man enkelt kunde hålla sig informerad via vår hemsida, sms eller e-post. Vi erhöll även utmärkelsen den Bästa Hemsidan 2020 (november).

Era synpunkter är viktiga förs oss för att vi skall kunna bli bättre och utvecklas. Ni önskar att vi var bättre och snabbare att återkoppla till er i olika ärenden. Även mer information om hur vi jobbar med miljöfrågor och vad vi gör för att utveckla ett hållbart samhälle efterfrågas. Ni önskar höra mer om hur vi tänker kring våra olika affärsområden och utvecklingen av dessa. Ni upplever oss som att vi är lite för anonyma och borde synas mer.

Vi mäter varje år även Miljöindexet – hur ni, våra kunder, upplever att vi arbetar för miljön. Detta index har förstärkts kraftigt jämfört med föregående år vilket visar att vi har blivit bättre på att förmedla det arbete vi gör med hållbarhet i fokus. 

Vi vill tacka er för att ni tog er tid att besvara frågorna i undersökningen! 

 

        Emblem-MVG-bestKoncern-2020-Nov.png       Emblem-MVG-best-website-2020-nov.png

 

Hur har undersökningen genomförts          

Supportföretaget TMJ Group, som är specialister inom energibranschens samtliga affärsområden, genomför regelbundet kundnöjdhetsundersökningar inom energibranschen. Där ställs höga krav på oss som energiföretag, vilket bl.a. innebär att vi måste följa upp och förbättra de utvecklingsområden som kommer av undersökningens genomförande.

Genom regelbundenheten garanterar vi att du som kund hamnar i fokus för vår utveckling. Du kan känna dig trygg med att allt som sägs till oss i dessa studier framförs till vår ledningsgrupp, styrelse och personal för direkt implementering i vårt utvecklingsarbete. Trots att du som kund är anonym i undersökningens genomförande kan vi på ett innovativt sätt ta del av dina tankar och önskemål. Genom en unik intervjuteknik, där dialogen med varje respondent är viktig och tas tillvara, får vi en möjlighet att leva i ständig förbättring. Tack för att du hjälper oss att bli bättre. Du är det viktigaste vi har!

Om Supportföretaget TMJ Groups Kundnöjdhetsundersökningar:

Nöjdhetsindex baseras på 10 för kunden viktiga nöjdhetsfrågor och presenteras övergripande i ett nöjdhetsindex på skalan 0-100. Detta nöjdhetsindex är ett s.k. dynamiskt index vilket kontinuerligt uppdateras vartefter nya mätningar uppdateras. Idag genomför ett 60-tal energibolag Supportföretagets kundnöjdhetsundersökningar varvid benchmarking och jämförelser på ett flertal områden är möjliga. Av respekt för de företag som erhåller lägre värden i nöjdhetsindex offentliggör Supportföretaget aldrig ett enskilt företags nöjdhetsindex utan varje företag kan själva välja att berätta om och/- eller visa sitt erhållna nöjdhetsindex.

Nöjdhetsemblem delas ut enligt nedan erhållna indexvärden:

Nöjdhetsindex 50-65 = Godkänd

Nöjdhetsindex >65-75 = Väl godkänd

Nöjdhetsindex >75 = Mycket väl godkänd

Nöjdhetsindex = Bäst, erhålls av det företag som i nämnd studie nått allra högst nöjdhetsindex av samtliga deltagande företag.

För mer information om Supportföretagets Energibolagsindex, kontakta:

Tove Åkerman-Stenman,
tove@supportforetaget.se
www.supportforetaget.se