Vi är stolta

I förra årets undersökning framkom tydligt att du som kund är mest nöjd med vår leveranssäkerhet. Vi kunde utläsa många positiva kommentarer om hur ni upplever att leveranssäkerheten även utanför tätorterna har blivit ännu bättre. Det visar att våra investeringar och arbete med ledningar har givit ett tydligt positivt resultat. Överlag var du som kund nöjd med oss som ett lokalt energibolag, att vi finns nära dig, är tillgänglig och lätta att nå. Vi fick även många positiva kommentarer om högt förtroende för oss och att du som kund känner dig väl bemött hos oss!

                                                                        nki-emblem

Undersökningen har genomförts av Supportföretaget TMJ Group.
Supportföretaget TMJ Group är specialister inom energibranschens samtliga affärsområden, genomför regelbundet kundnöjdhetsundersökningar inom energibranschen. Där ställs höga krav på oss som energiföretag, vilket bl.a. innebär att vi måste följa upp och förbättra de utvecklingsområden som kommer av undersökningens genomförande.

Genom regelbundenheten garanterar vi att du som kund hamnar i fokus för vår utveckling. Du kan känna dig trygg med att allt som sägs till oss i dessa studier framförs till vår ledningsgrupp, styrelse och personal för direkt implementering i vårt utvecklingsarbete. Trots att du som kund är anonym i undersökningens genomförande kan vi på ett innovativt sätt ta del av dina tankar och önskemål. Genom en unik intervjuteknik, där dialogen med varje respondent är viktig och tas tillvara, får vi en möjlighet att leva i ständig förbättring. Tack för att du hjälper oss att bli bättre. Du är det viktigaste vi har!


Om Supportföretaget TMJ Groups Kundnöjdhetsundersökningar:

Nöjdhetsindex baseras på 10 för kunden viktiga nöjdhetsfrågor och presenteras övergripande i ett nöjdhetsindex på skalan 0-100. Detta nöjdhetsindex är ett s.k. dynamiskt index vilket kontinuerligt uppdateras vartefter nya mätningar uppdateras. Idag genomför ett 50-tal energibolag Supportföretagets kundnöjdhetsundersökningar varvid benchmarking och jämförelser på ett flertal områden är möjliga. Av respekt för de företag som erhåller lägre värden i nöjdhetsindex offentliggör Supportföretaget aldrig ett enskilt företags nöjdhetsindex utan varje företag kan själva välja att berätta om och/-eller visa sitt erhållna nöjdhetsindex.

 

Nöjdhetsemblem delas ut enligt nedan erhållna indexvärden:

Nöjdhetsindex 50-65 = Godkänd

Nöjdhetsindex >65-75 = Väl godkänd

Nöjdhetsindex >75 = Mycket väl godkänd

Nöjdhetsindex = Bäst, erhålls av det företag som i nämnd studie nått allra högst nöjdhetsindex av samtliga deltagande företag.

 

För mer information om Supportföretagets Energibolagsindex, kontakta:

Tove Åkerman-Stenman,
tove@supportforetaget.se
www.supportforetaget.se