Prisdialogen 2023

Ett system för transparent och rättvis prissättning av svensk fjärrvärme.

Alla våra fyra fjärrvärmeorter innefattas av Prisdialogen - Ludvika, Grängesberg, Fagersta och Norberg. Här kan du ta del av dokumentation som presenterades under Samrådsmöte nr 1 för Prisdialogsmötet den 7 juni.

Samrådsmöte nr 2 är inplanerad den 11 september 2023 kl. 18-20. Vill du vara med?

Dokumentation från Samrådsmöte för Prisdialogen nr 1

Protokoll Samrådsmöte för Pisdialogen nr. 1 230607 - signed.pdf

Presentation Samrådsmöte nr1 2023-06-07.pptx

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB