El hem till dig

Vi ansluter din fastighet till vårt elnät när den ligger inom vårt elnätsområde. Kom ihåg att du alltid ska vända till ett auktoriserat elinstallationsföretag vid elarbeten på din fastighet. I broschyren El till din fastighet hittar du all information om vad som gäller vid t ex anslutning till elnätet, tillfällig anslutning, ändring av abonnemang och vad du som anläggningsägare ska tänka på.

Broschyren Installationsregler riktar sig mer till elinstallatörer men kan även vara nyttig för dig som anläggningsägare att läsa.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB