Miljön inne och ute är viktig för oss och våra kunder!

VB Energi som energibolag har ett uttalat ansvar för människor, djur och miljön. Vi ansvarar för allt som på olika sätt kommer i kontakt med vår verksamhet. Vårt engagemang handlar om att vi är lyhörda och ärliga så att du som kund alltid får rätt produkt. Vi ser också till att vi är nytänkande och kreativa när vi ställs inför problem och utmaningar. Vi erbjuder trygghet genom att vara lätta att få tag på och genom att ha lokal närvaro och kännedom. Det ska också vara tryggt och säkert att arbeta för och vara kund hos oss. Dessutom ska det vara enkelt och smidigt.

Sedan 2003 har vi varit miljöcertifierade enligt ISO 14001. Det innebär att vi arbetar efter ett miljöledningssystem som hela tiden hjälper oss att bli ännu bättre genom att jobba med miljöfrågor på ett strukturellt sätt. Med ambitiösa miljömål och krav på ständiga förbättringar har miljöarbetet blivit en del av vår dagliga verksamhet.

Ett oberoende certifieringsorgan granskar oss varje år, för att se att vi lever upp till ISO 14001. Vi på VB Energi är oerhört stolta över vårt miljöarbete och vi visar år efter år att vi tål att granskas.