Ledning

Malin Wallenberg
VD/Verkställande Direktör, Västerbergslagens Energi AB och 
Västerbergslagens Elnät AB 
malin.wallenberg@vbenergi.se
0240-876 43 

Rikard Morell
HRBP
rikard.morell@vbenergi.se 
0240-876 46

Peter Ydersten
Chef Drift och Anläggning, tf Chef Nätmarknad
peter.ydersten@vbelnat.se 
0240-876 26

Christer Johansson
Chef Produktion
christer.johansson@vbenergi.se 
0240-876 27 

Christer Larsson
Chef Ekonomi och IT
christer.larsson@vbenergi.se 
0240-876 11

Mattias Holmström 
Chef Entreprenad
mattias.holmstrom@vbenergi.se 
0240-876 07

Emma Agneteg 
Chef Kunderbjudande
emma.agneteg@vbenergi.se 
0240-876 06