Ansluta solceller

När du ska koppla dina solceller till elnätet finns det en del saker att tänka på. Här har vi samlat information om hur det går till, hur lång tid det tar och vad det kostar. 

Hur lång tid tar det?

 

Tidplanen visar ett ärende utan hinder och förutsätter exempelvis att föranmälan är komplett med samtliga bilagor vid anmälan, att mätplatsen är utformad och placerad enligt gällande lagar och regler samt att elnätet inte behöver förstärkas eller byggas om innan dina solceller ansluts till elnätet. Om hinder uppkommer i ett ärende kan tidsangivelserna bli längre. Tiderna förutsätter normala, helgfria arbetsveckor.

Hur går det till?

1. Välj en bra placering

Undersök förutsättningarna för din planerade anläggning. Se information på Svensk solenergis webbplats och ta hjälp av solkartor.

2. Anlita ett elinstallationsföretag

Elsäkerhetsverkets webbplats kontrollerar du att ditt valda installationsföretag är registrerat inom verksamhetsområdet Elproduktionsanläggningar. Elinstallatören sköter kontakten med oss men även du som kund får löpande uppdateringar om statusen på ditt anslutningsärende via e-post. 

3. Föranmälan från din elinstallatör

För att vi ska påbörja anslutningsärendet behöver din elinstallatör skicka en korrekt ifylld föranmälan inklusive bilagor till oss. Det sker via vår Installatörsportal. När installatören signerar föranmälan bekräftar hen att din framtida solcellsinstallation kommer att uppfylla våra tekniska villkor.

4. Vi utreder anslutningens förutsättningar

När föranmälan inkommer till oss utreder vi anslutningens förutsättningar och ev. behov av förstärkningar i elnätet. Vi utreder även placering och funktion av mätplatsen. Ibland kan mätplatsen behöva flyttas eller kopplas om för att uppfylla aktuell standard, du och din installatör får då information om detta.

5. Installationsmedgivande

Vi lämnar installationsmedgivande för produktionsanläggningen till din elinstallatör och skickar ett bekräftelsebrev till dig när utredningen och eventuella åtgärder enligt punkt 4 är utförda. Det innebär att installationen kan påbörjas och att en kort provtillkoppling för funktionskontroll av produktionsanläggningen tillåts. När produktionsanläggningen är provkörd ska den stängas av och installatören ska lämna in en färdiganmälan.

Observera att din elinstallatör måste färdiganmäla ev. flytt eller ombyggnad av mätplatsen innan installationsmedgivande för produktionsanslutningen lämnas.  

6. Färdiganmälan

Installatören bekräftar att produktionsanläggningen är färdiginstallerad och uppfyller våra tekniska villkor genom att skicka in färdiganmälan till oss. Du ska då ha fått instruktioner av installatören för att kunna hantera och underhålla produktionsanläggningen.

7. Driftbesiktning

Vår tekniker tar kontakt med dig för att bestämma en tid då ni tillsammans drifttar produktionsanläggningen. VB Elnäts säkerhetskrav ska vara uppfyllda för att produktionsanläggningen ska kunna drifttas och varselmärkning enligt våra tekniska villkor måste finnas eftersom produktionsanläggningen alltid kommer att vara spänningssatt.

8. Välj elhandelsföretag och teckna avtal för att sälja överskottsproduktionen

Under sommaren kommer du säkert producera mer el än vad du själv använder. Om du vill kunna sälja överskottsproduktionen behöver du teckna ett säljavtal med ett elhandelsföretag. När produktionsanläggningen är driftsatt dröjer det några dagar innan den är registrerad i vårt kundsystem. Därefter kommer du att få ett avtalsförslag från din nuvarande elhandlare men du kan välja att teckna avtal med annan elhandlare.

Oavsett vilken elhandlare du väljer får du ersättning för så kallad nätnytta från oss. Aktuell ersättningsnivå hittar du i prisbladet för Egen elproduktion och utbetalning sker automatiskt på din elnätsfaktura.

9. Skattereduktion

Du kan vara berättigad till skattereduktion för kostnaden för arbete och material när du installerar grön teknik. Avdraget fungerar på liknande sätt som rot och rut, det vill säga avdraget görs direkt på din faktura. Läs mer på Skatteverkets webb om investeringsstödet för grön teknik.

Du kan begära skattereduktion för överskottsproduktionen. Vi lämnar kontrolluppgift över din produktion till Skatteverket när året är slut och uppgiften visas på din inkomstdeklaration.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB