Våra serviceavtal för villor

Smal_arbetande hand.jpg
 
Vi på VB Energi erbjuder er möjlighet att bli servicekund som innebär att  du har tecknat ett serviceavtal med oss.  Vi har olika serviceavtal som exempelvis omfattar förebyggande underhåll på din fjärrvärmecentral. Du som servicekund kommer fortfarande att vara ägare till din fjärrvärmecentral och bestämmer själv vilka åtgärder som du vill att vi ska utföra.
 
Du väljer det alternativet som passar bäst utifrån dina förutsättningar. 
 

Villa Grund

Serviceavtalet Villa Grund omfattar funktionskontroll, täthetskontroll och energiuppföljning av fjärrvärmecentralen en gång vartannat år. Efter servicebesöket får ni ett protokoll med alla kontrollpunkter, energiuppföljning och förslag på eventuella åtgärder som vi anser behöver göras. 

Vårt åtagande som servicen omfattar är fastighetens fjärrvärmecentral vilket består av värmeväxlare med ingående ventiler, reglerutrustning, pumpar och övrig armatur. Vi ser till att nödvändiga justeringar och reparationer blir utförda efter samråd med er. Förutom kontrollen vartannat år har ni möjlighet att kontakta oss för att få hjälp med att åtgärda fel och göra justeringar i fjärrvärmecentralen.

Då vi året runt har personal i beredskap vid våra produktionsanläggningar har ni möjlighet att nå oss dygnet runt vid akuta fel i fjärrvärmecentralen. Dock har våra produktionsanläggningar första prioritet som kan innebära att vi inte kan garantera att vi omedelbart kan vara er behjälpliga. 

Villa Värmekoll

Ett serviceavtal Villa Värmekoll innefattar funktionskontroll, täthetskontroll och energiuppföljning av fjärrvärmecentralen en gång vartannat år.  Efter servicebesöket får ni ett protokoll med alla kontrollpunkter, energiuppföljning och förslag på eventuella åtgärder som vi anser behöver göras. Serviceavtal Villa Värmekoll ger dig dessutom tillgång till Värmekoll med den smarta termostaten från Ngenic som hjälper dig att hålla en jämn temperatur inomhus och spara energi. Du styr värmen i huset via din mobil var som helst och när som helst! I serviceavtalet ingår installation av termostaten. 

Vårt åtagande som servicen omfattar är fastighetens fjärrvärmecentral vilket består av värmeväxlare med ingående ventiler, reglerutrustning, pumpar och övrig armatur, samt den smarta termostaten Värmekoll från Ngenic. Vill du läsa mer om Värmekoll och se filmen, följ länkenVi ser till att nödvändiga justeringar och reparationer blir utförda efter samråd med er.  Förutom kontrollen vartannat år har ni möjlighet att kontakta oss för att få hjälp med att åtgärda fel och göra justeringar i fjärrvärmecentralen. Vardagar 8-16 debiteras ingen timkostnad vid eventuell felavhjälpning.

Då vi året runt har personal i beredskap vid våra produktionsanläggningar har ni möjlighet att nå oss dygnet runt vid akuta fel i fjärrvärmecentralen. Dock har våra produktionsanläggningar första prioritet som kan innebära att vi inte kan garantera att vi omedelbart kan vara er behjälpliga. 

Önskar ni erhålla ytterligare information är ni välkomna att kontakta någon av oss via telefon eller e-post: Bengt Johansson på 0240-876 22 eller Lars Wahlsten på 0240-876 28

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB