Dina rättigheter vid avtalstecknande

1. Du får ångra dig

När du ingår avtal över telefon eller träffar säljare ute på stan har du 14 dagars ångerrätt. När du köper en tjänst som ett elavtal räknas ångerfristen från den dagen du ingick avtalet. Säljaren ska ge dig information om hur du ångrar dig innan du ingår avtalet. Om säljaren inte gett tillräcklig information förlängs ångerfristen. Tänk på att ångra dig skriftligen och spara en kopia som bevis.

2. Är det inte skriftligt så gäller det inte

Sedan 2018 krävs att konsumenten har accepterat företagets erbjudande om avtal skriftligen, efter att telefonsamtalet har avslutats. Utan den skriftliga accepten är avtalet inte giltigt.

Kravet på skriftlighet omfattar skriftliga avtal både i pappersform och i elektronisk form, till exempel genom e-post eller sms. Skriftlighetskravet gäller när det är företaget som ringer dig. Läs allt om det här.

3. Hjälp med tvistlösning 

Har du hamnat i trubbel med ett elbolag finns även då hjälp att få. 

Allmänna reklamationsnämnden är den statliga myndighet som prövar tvister mellan näringsidkare och konsument.

Domstol 
Du kan låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol. Men ta först kontakt med ett ombud, till exempel en advokat, som kan bedöma ditt ärende. Detta kan omfattas av din hemförsäkring. 

4. Det finns en lag som styr dina rättigheter som konsument

Det finns faktiskt en egen ellag och i ellagens kapitel 11 regleras dina rättigheter som konsument.

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap

Här kan du läsa hela ellagen

5. Du kan få oberoende rådgivning 

Det finns flera oberoende instanser som kan hjäpa dig som kund med rådgivning kring el.

Energimyndigheten kan hjälpa dig med energi- och klimatrådgivning.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå en självständig byrå för konsumenter som ger dig råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden.

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndigheten för elmarknaden. Kontakta dem med dina synpunkter och klagomål på saker som elnätstariffer, anslutningsavgifter och leveranskvalitet i elnätet.

Kommunala energirådgivare i din kommun ger dig energi- och klimatrådgivning.

Kommunala konsumentvägledare i din kommun ger dig stöd vid klagomål eller om du har råkat i en tvist med ett företag.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elförsäljning AB