Miljövärden 2020

Att kunna redovisa fjärrvärmens miljöpåverkan på ett enhetligt och samlat sätt är viktigt för att kunna visa på fjärrvärmens miljönytta och för att bygga förtroende genom öppenhet och transparens. Detta är också ett önskemål från kunder, organisationer, myndigheter och media.

Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas utifrån olika perspektiv:

  • Hur effektivt energin används
  • Hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan
  • Hur stor andel återvunnen och förnybar energi som används
  • Hur stor andel fossila bränslen som används i varje fjärrvärmenät

Läs mer om miljövärdering av fjärrvärme och om miljövärden för andra kommuner/orter? Klicka här

Vårt mål är att leverera fjärrvärme till 100 procent av förnyelsebara bränslen och spillvärme senast till 2020. CO2 neutralitet omfattar direkta koldioxidutsläpp från egna produktionsanläggningar, definieras utifrån ett normalår med normaldrift. Livscykelperspektivet i form av bl.a bränsleutvinning, bränslebearbetning och transport av bränslen, askor med mera omfattas ej.

Fagersta

Grängesberg

Ludvika

Norberg

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB