Fjärrvärme VB Energi har till uppgift att leverera klimatsmart fjärrvärme till kunder i Ludvika, Fagersta, Grängesberg och Norberg.

Fördelar med fjärrvärme

Fjärrvärmen är omtyckt av våra kunder, i dagens klimatdiskussioner kan du också vara säker på att du gjort ett miljöriktigt val av uppvärmningssystem. Fjärrvärmen har vuxit stadigt genom åren och svarar för merparten av all uppvärmning i de orter som VB Energi är verksam i.

  • Enkelt och bekvämt
    Med fjärrvärme slipper du bland annat buller, lukt eller sotning, eftersom du inte behöver någon egen värmekälla.
  • Pålitligt
    Fjärrvärme innebär en driftsäker leverans av värme. 
  • Hållbart miljöval
    Vi använder till största del förnybart bränsle, till exempel skogsflis, sågverksbiprodukter, returträ samt vegetabilisk bioolja.
  • Konkurrenskraftigt och stabilt pris
    Fjärrvärme är ett ekonomiskt långsiktigt alternativ där du slipper obehagliga överraskningar. 

perti-anders-ahmed fullbreddsbild.jpg

Avsändare till denna sida är Fjärrvärme