Tillfällig elanslutning

Vi kan hjälpa dig med en tillfällig elanslutning exempelvis under byggtiden när du bygger en ny bostad. VB Elnät tillhandahåller ett antal så kallade byggskåp som du hyr av oss. Läs mer om våra avgifter i prisbladet.

Inkoppling av tillfällig anslutning sker i direkt anslutning till befintlig kraftstation eller kabelskåp. Handläggningstiden är ca fem arbetsdagar.

Beställning av tillkoppling och frånkoppling gör du antingen via beställningsformulären nedan eller genom att kontakta vår driftcentral 020-98 70 00. Ring alltid i ärenden som gäller tillfällig anslutning över 63 A eller om du är i akut behov av tillfällig anslutning (inkoppling inom fem arbetsdagar).

Avsändare till denna sida är VB Elnät