Producera din egen el

Med egen produktion minskas behovet av att köpa el och man bidrar till omställningen mot en förnybar elproduktion. Det är både bra för er ekonomi och vår miljö. Vårt elnät tar emot el från både stora och små elproducenter, allt från solceller på taket till stora vindkraftsparker. Oavsett vilken typ av förnybar el ni vill producera hjälper vi till att ansluta denna till elnätet.

De som i huvudsak producerar el för eget behov räknas som egen elproducent, så kallad mikroproducent. Det innebär att man matar in mindre el till elnätet än man tar ut under ett kalenderår. Under vissa dagar kan elproduktionen överstiga förbrukningen och då utger vi ersättning för nätnytta. Man kan även sälja sitt överskott till ett elhandelsföretag. Producerar man däremot mer el än man förbrukar under ett helt kalenderår betraktas man som en kommersiell producent.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB