Elnätsavtalet

VB Elnät genomför från och med 1 januari 2021 en prishöjning på totalt 2,2 procent. En del av detta är kompensation gällande ökade kostnader mot överliggande nät och överföringsförluster.

För säkringskunder höjs priset med i genomsnitt 3,5 %. Det motsvarar en höjning med ca 9 kr i månaden för dig som bor i lägenhet och ca 21 kr i månaden för dig med eluppvärmd villa.

Elnätspriset består av två delar. En fast del - abonnemangsavgift - som är kopplad till storleken på din huvudsäkring samt en rörlig del - överföringsavgift - som är kopplad till elanvändningen. Elnätsavgiften täcker transporten av el till din fastighet och det är elnätsföretaget som äger och underhåller elnätet.

Säkringstariff 

Gäller för kunder som har en huvudsäkring till och med 63 A. 

Prislista säkringstariff fr o m 2021-01-01

Prislista säkringstariff fr o m 2020-01-01

Information om effekttariffer för högspänningsanslutning eller huvudsäkring på 80 A eller högre finns på företagssidorna.

Egen elproduktion 

För dig som producerar egen el exempelvis via solceller hittar information om din ersättning i prisbladet nedan.

Prislista egen elproduktion fr o m 2021-01-01

Prislista egen elproduktion fr o m 2020-01-01

Läs mer om tariffer för små- och storskalig elproduktion på företagssidorna.

Gatubelysning 

För gatubelysning gäller prisbladet nedan.

Prislista gatubelysning fr o m 2021-01-01

Prislista gatubelysning fr o m 2020-01-01

Allmänna avtalsvillkor

De allmänna avtalsvillkoren för konsument är utarbetade av Energiföretagen (f d Svensk Energi) och gäller från och med 1 april 2019.

NÄT2012K (rev2)

General conditions - English version (fr o m 2019-04-01)

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB