Prisblad och elnätsavtal

VB Elnäts nättariffer för 2024 är nu fastställda. Detta innebär en prisökning från 1 januari 2024 som för en lägenhet motsvarar en ökning med 17 kr/månad, för villa utan elvärme 50 kr/månad (16A) och för eluppvärmd villa 113 kr/månad (20A).

Bakgrunden till höjningen är att VB Elnät under de närmaste 10 åren kommer att investera över en miljard i elnätet. Fokus ligger på kapacitetshöjande åtgärder för att trygga leveranssäkerheten och att möjliggöra energiomställningen inom vår region. Vi behöver också anställa fler medarbetare för att klara utmaningen.

Prisökningen har även sin förklaring i ökade underhållskostnader, räntekostnader samt ökade kostnader för överliggande nät.

Vår vision är att möjliggöra ett fossilfritt liv i Västerbergslagen!

Läs gärna mer i Frågor och svar om elnätspriser.

Elnätspriset består av två delar. En fast del - abonnemangsavgift - som är kopplad till storleken på din huvudsäkring samt en rörlig del - överföringsavgift - som är kopplad till elanvändningen. Elnätsavgiften täcker transporten av el till din fastighet och det är elnätsföretaget som äger och underhåller elnätet.

Säkringstariff 

Gäller för kunder som har en huvudsäkring till och med 63 A. 

Prislista säkringstariff fr.o.m 2024-01-01
Prislista säkringstariff för 2023

Information om effekttariffer för högspänningsanslutning eller huvudsäkring på 80 A eller högre finns på företagssidorna.

Egen elproduktion 

För dig som producerar egen el exempelvis via solceller hittar information om din ersättning i prisbladet nedan.

Prislista egen elproduktion fr.o.m 2024-01-01
Prislista egen elproduktion för 2023

Läs mer om tariffer för elproduktion på låg- och högspänning på företagssidorna på företagssidorna.

Gatubelysning 

För gatubelysning gäller prisbladet nedan.

Prislista gatubelysning fr.o.m 2024-01-01
Prislista gatubelysning för 2023

Allmänna avtalsvillkor

De allmänna avtalsvillkoren för konsument är utarbetade av Energiföretagen (f d Svensk Energi) och gäller från och med 1 april 2019.

NÄT2012K (rev2)

General conditions - English version (fr o m 2019-04-01)

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB