Elnätsavtalet

VB Elnäts nättariffer för 2020 är nu fastställda. Från och med 1 januari justerar VB Elnät elnätspriserna på grund av ökade kostnader för överliggande nät. Svenska Kraftnät står inför stora investeringar i stamnätet och höjer stamnätstariffen med 24 procent. Dessa ökade kostnader vidareförs till VB Elnät och resulterar i en prisökning med i genomsnitt 2,6 procent för VB Elnäts kunder, utslaget på samtliga elnätstariffer. Höjningen innebär ingen intäktsökning för VB Elnät.

För säkringskunder höjs priset med i genomsnitt 3,3 %. Det motsvarar en höjning med ca 1 kr i månaden för dig som bor i lägenhet och ca 26 kr i månaden för dig med eluppvärmd villa.

Elnätspriset består av två delar. En fast del – abonnemangsavgift – som är kopplad till storleken på din huvudsäkring samt en rörlig del – överföringsavgift - som är kopplad till elanvändningen. Elnätsavgiften täcker transporten av el till din fastighet och det är elnätsbolaget som äger och underhåller elnätet.

Våra elnätspriser (tariffer) är uppdelade på säkringstariff och effekttariff.

Säkringstariff 

Gäller för kunder som har en huvudsäkring till och med 63 A.

Prislista säkringstariff fr o m 2020-01-01

Prislista säkringstariff fr o m 2019-01-01

Effekttariff 

Gäller för kunder som har en högspänningsanslutning eller en huvudsäkring på 80 A eller större. Effekttariffen består av abonnemangsavgift (kr/år), månadseffektavgift (kr/KW per månad) och överföringsavgift (öre/kWh).

Prislista lokalnät fr o m 2020-01-01

Prislista lokalnät fr o m 2019-01-01

Egen elproduktion 

För dig som producerar egen el exempelvis via solceller hittar information om din ersättning i prisbladet nedan.

Prislista egen elproduktion fr o m 2020-01-01

Gatubelysning 

För gatubelysning gäller prisbladet nedan.

Prislista gatubelysning fr o m 2020-01-01

Allmänna avtalsvillkor

De allmänna avtalsvillkoren för konsument är utarbetade av Energiföretagen (f d Svensk Energi) och gäller från och med 1 april 2019.

NÄT2012K (rev2)

General conditions - English version (fr o m 2019-04-01)

Avsändare till denna sida är VB Elnät