Prisblad och elnätsavtal

VB Elnäts nättariffer för 2022 är nu fastställda. Detta innebär en prishöjning från 1 januari 2022 som för en lägenhet motsvarar en ökning med 18 kr/månad och för en eluppvärmd villa 91 kr/månad.

Bakgrunden till prishöjningen är ökade kostnader för investeringar i elnätet samt ökade kostnader för överliggande nät.

Prognoser pekar på en dubblerad elanvändning till 2045 och behovet accelererar i allt snabbare takt. VB Elnät kommer under de kommande 6 åren att öka investeringarna i elnätet med mer än 50 procent, de närmaste 10 åren investerar vi närmare en miljard i elnätet. Fokus ligger på kapacitetshöjande åtgärder för att trygga leveranssäkerheten och möjliggöra energiomställningen inom vår region.

Vår vision är att göra det möjligt att leva ett fossilfritt liv inom en generation i Västerbergslagen.

Läs gärna mer i Frågor och svar om elnätspriser.

Elnätspriset består av två delar. En fast del - abonnemangsavgift - som är kopplad till storleken på din huvudsäkring samt en rörlig del - överföringsavgift - som är kopplad till elanvändningen. Elnätsavgiften täcker transporten av el till din fastighet och det är elnätsföretaget som äger och underhåller elnätet.

Säkringstariff 

Gäller för kunder som har en huvudsäkring till och med 63 A. 

Prislista säkringstariff fr o m 2022-01-01

Prislista säkringstariff fr o m 2021-01-01

Information om effekttariffer för högspänningsanslutning eller huvudsäkring på 80 A eller högre finns på företagssidorna.

Egen elproduktion 

För dig som producerar egen el exempelvis via solceller hittar information om din ersättning i prisbladet nedan.

Prislista egen elproduktion fr o m 2022-01-01

Prislista egen elproduktion fr o m 2021-01-01

Läs mer om tariffer för små- och storskalig elproduktion på företagssidorna.

Gatubelysning 

För gatubelysning gäller prisbladet nedan.

Prislista gatubelysning fr o m 2022-01-01

Prislista gatubelysning fr o m 2021-01-01

Allmänna avtalsvillkor

De allmänna avtalsvillkoren för konsument är utarbetade av Energiföretagen (f d Svensk Energi) och gäller från och med 1 april 2019.

NÄT2012K (rev2)

General conditions - English version (fr o m 2019-04-01)

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB