Dina rättigheter som kund

Det är viktigt att du som kund alltid får den hjälp du behöver och att du har möjlighet att påverka. Har du klagomål eller känner dig missnöjd över något? Eller har du förslag på hur vi kan göra något bättre? Din synpunkt och upplevelse är viktigt för oss, berätta för oss vad du tycker!

Om du har ersättningsanspråk för skador som uppstått till följd av vår verksamhet, använd istället formuläret för skadeanmälan.

 

Du kan även kontakta vår kundservice på 0771-98 70 00 vardagar 8-16, eller besöka vår reception i Ludvika eller Fagersta vardagar 8-12 och 13-16, där du kan framföra klagomål muntligt eller skriftligt. Det går också bra skicka ett meddelande till info@vbenergi.se.

Alla sådana upplysningar är värdefulla för oss eftersom de kan ge information om något vi behöver bli bättre på. Därför har vi en positiv grundsyn på klagomål och en välkomnande inställning till den som vill framföra ett. När du framför ett klagomål vill vi gärna att du lämnar namn och kontaktuppgifter så vi kan komma i kontakt med dig om vi behöver mer information.

Om du inte är nöjd efter kontakten med VB Energi finns det ett antal myndigheter och instanser som har till uppgift att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen.

Konsumenträtt

Dina rättigheter regleras i Allmänna avtalsvillkoren och i Ellagen. De finns till för att hjälpa dig som enskild konsument om du av någon anledning känner dig felaktigt bemött eller behandlad.

Externa rådgivare och myndigheter

Rådgivning

Konsumenternas Energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden.

Kommunala konsumentvägledare finns i de flesta kommuner. De kan ge dig råd inför eller efter ett köp. Rådgivningen är gratis och opartisk.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå
Kommunala konsumentvägledare

Ångerrätt

I de fall Avtalet ingåtts per distans, t ex via telefon eller internet, gäller ångerrätt. Ångerfristen börjar löpa den dag kunden har fått information om ångerrätten. Ångerfristen är 14 dagar. Kunden kan i sådana fall ångra sig genom att kontakta Kundservice eller använda blankett för ångerrätt från Konsumentverket.

Prövning

Energimarknadsinspektionen (EI) är en tillsynsmyndig som ser till att elmarknaden fungerar så bra som möjligt. Man kontrollerar exempelvis att elnätsföretagen uppfyller sina skyldigheter enligt ellagen. De är också ansvariga för elpriskollen.se som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.

Energimarknadsinspektionen

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt - och utan avgift för parterna - pröva konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara, tjänst eller annan nyttighet.

Allmänna reklamationsnämnden

Box 174

101 23  STOCKHOLM

Allmänna reklamationsnämnden

Marknadsdomstol är en specialdomstol som handlägger mål som gäller frågor om olika former av marknadsföring skett på ett riktigt sätt. Hit kan näringsidkare, Konsumentombudsmannen och vissa förbund vända sig för att pröva ett ärende. Vid andra typer av tvister kan du vända dig till en allmän domstol.

Marknadsdomstolens målregister

Allmän domstol