Dina rättigheter som kund

Det är viktigt att du som kund alltid får den hjälp du behöver och att du har möjlighet att påverka. Har du frågor eller problem rörande VB Energi kand du kontakta vår kundservice på 0771-98 70 00 vardagar 8-16, eller besöker vår reception i Ludvika eller Fagersta vardagar 8-12 och 13-16, där du kan framföra klagomål muntligt eller skriftligt. Du kan också skicka ett meddelande till info@vbenergi.se.

Sådana upplysningar är värdefulla för oss eftersom de kan ge information om något vi behöver bli bättre på. Därför har vi en positiv grundsyn på klagomål och en välkomnande inställning till den som vill framföra ett. När du framför ett klagomål är det viktigt att du lämnar namn, adress och telefonnummer så vi kan komma i kontakt med dig ifall vi behöver kompletteringar.

Om du inte är nöjd efter kontakten med VB Energi finns det ett antal myndigheter och instanser som har till uppgift att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen.

Konsumenträtt

Dina rättigheter regleras i Allmänna avtalsvillkoren och i Ellagen. De finns till för att hjälpa dig som enskild konsument om du av någon anledning känner dig felaktigt bemött eller behandlad.

Externa rådgivare och myndigheter

Rådgivning

Konsumenternas Energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden.

Kommunala konsumentvägledare finns i de flesta kommuner. De kan ge dig råd inför eller efter ett köp. Rådgivningen är gratis och opartisk.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå
Kommunala konsumentvägledare
Energimarknadsinspektionen
Allmänna reklamationsnämnden 
Marknadsdomstolens målregister
Allmän domstol

Prövning

Energimarknadsinspektionen (EI) är en tillsynsmyndig som ser till att elmarknaden fungerar så bra som möjligt. Man kontrollerar exempelvis att elnätsföretagen uppfyller sina skyldigheter enligt ellagen. De är också ansvariga för elpriskollen.se som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt - och utan avgift för parterna - pröva konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara, tjänst eller annan nyttighet.

Marknadsdomstol är en specialdomstol som handlägger mål som gäller frågor om olika former av marknadsföring skett på ett riktigt sätt. Hit kan näringsidkare, Konsumentombudsmannen och vissa förbund vända sig för att pröva ett ärende. Vid andra typer av tvister kan du vända dig till en allmän domstol.