Vi köper din överskottsel

Har du satt upp solceller på taket till din bostad? Då kan du sänka din elkostnad genom att använda din egen el. Om du inte kan använda all el som din solcellsanläggning producerar för tillfället kan du sälja överskottet till oss. Vi köper ditt överskott under förutsättning att du har ditt elavtal på din konsumtionsanläggning hos oss.

För mer information kontakta Kundservice, eller på 0771-98 70 00.

Här hittar du information från Skatteverket om:

Regler för skattereduktion vid mikroproduktion

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elförsäljning AB