Vi köper din överskottsel

Har du satt upp solceller på taket till din bostad? Då kan du sänka din elkostnad genom att använda din egen el. Om du inte kan använda all el som din solcellsanläggning producerar för tillfället kan du sälja överskottet till oss. Vi köper ditt överskott under förutsättning att du har ditt elavtal på din konsumtionsanläggning hos oss.

Bor du i Ludvika, Fagersta, Smedjebacken med omnejd betalar vi Nordpools timspotpris + 60 öre/kWh, exklusive moms för den el vi köper av dig. Bor du i övriga Sverige betalar vi Nordpools timspotpris exklusive moms för din överskottsel.

För mer information kontakta Emma Agneteg, eller på 0240-876 06

Här hittar du information från Skatteverket om:

Skatteregler för solceller
Regler för skattereduktion vid mikroproduktion

Avsändare till denna sida är VB Elförsäljning