Nätutvecklingsplan

Från och med fredagen den 5 juli till och med fredagen den 30 augusti 2024 är det samråd för Västerbergslagens Elnäts nätutvecklingsplan 2025-2034. Det innebär att det är öppet för allmänheten att lämna synpunkter på den preliminära planen under denna period, innan den beslutas slutgiltigt.

Syftet med en nätutvecklingsplan är att skapa transparens vad gäller de flexibilitetstjänster som behövs på medellång och lång sikt samt ange planerade investeringar under de kommande 5-10 åren. Särskild tonvikt läggs på den huvudsakliga distributions­infrastruktur som krävs för att ansluta ny produktions­kapacitet och nya förbrukare, inklusive laddningsstationer för elfordon. De redovisade projekten i förslaget till nätutvecklingsplan är endast en del av det arbete som kommer att genomföras för att klara de effekter som prognostiserars för 2034. VB Elnät kommer utöver redovisade projekt att genomföra flera andra åtgärder för att investera, förstärka och föryngra elnätet.

Länk till Preliminär nätutvecklingsplan

Dina synpunkter lämnar du skriftligen till planering@vbelnat.se, skriv gärna "Yttrande samråd nätutvecklingsplan" i ämnesraden för ditt mejl.