Välj förnybar energi

Den förnybara energin finns i naturen och kan genom olika tekniker omvandlas till ljus, rörelse eller värme. 

Vattenkraft

Vattenkraften tillvaratar energi från vatten i rörelse. Det är tack vare just vattenkraften Sverige har så god tillgång till förnybar el.  Du kan göra din insats för miljön genom att välja förnybar el och därmed vara  med och driva utvecklingen av förnybara energikällor.

Vattenkraftstation.jpg

Solenergi

Eller kanske har du satt upp solceller på taket till din bostad för att fånga energin från solen? Då kan du sänka din elkostnad genom att använda din egen el. Om du inte kan använda all el som din solcellsanläggning producerar för tillfället kan du sälja överskottet till oss. Vi köper ditt överskott under förutsättning att du har ditt elavtal på din konsumtionsanläggning hos oss.

solceller 1.png

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elförsäljning AB