Prisdialogen - påverka ditt pris

prisdialogen.gif

En väl fungerande värmemarknad förutsätter välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de sätter sina priser. Därför har SABO, Riskbyggen och Energiföretagen Sverige tillsammans tagit fram "Prisdialogen - mellan kunder och fjärrvärmeföretag" som du kan läsa mer om nedan.

Varför

För att kunderna ska få bättre förståelse och inflytande på energibolagens prissättning och framtida prisändringar genom årliga möten

Syfte

Syftet är att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och öka förtroendet för leverantörernas prissättning

Mål

Målet är att åstadkomma:

  1. Rimlig, förutsägbar och stabil prisutveckling över tid
  2. Transparens i prissättning och prisutveckling
  3. Tidig avisering av prisändringar för att underlätta hyresförhandlingar och budgetarbete
  4. Dialog där kunderna ges möjlighet att påverka prisändringar
  5. Skydd för kunden från kraftiga prisändringar
  6. Utrymme för kunder att påverka utvecklingen av priskonstruktioner
  7. Priskonstruktioner som ger kunden ekonomiska incitament till energieffektiviseringsåtgärder som är ändamålsenliga ur ett bredare miljöperspektiv

Vill du ställa frågor till oss om Prisdialogen, kontakta Lars Wahlsten eller på telefon 0240-876 28.

Information om VB Energis Prisdialogsmöten för respektive år hittar du i västermenyn under Prisdialogen.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB