Byt till oss

Det är enkelt att byta elhandelsföretag. Men kom ihåg att det tar 14 dagar att byta från ett elhandelsföretag till ett annat. Så teckna avtal med oss i god tid innan ditt nuvarande avtal går ut. Du kan teckna avtal med oss ett helt år framåt. Ring gärna så berättar vi mer!

Så här enkelt byter du till oss  

  • Kontakta oss på 0771-98 70 00 eller via e-post info@vbenergi.se
  • Vi ansvarar för att bytet sker på ett korrekt sätt och informerar ditt elnätsbolag om bytet.
  • Kontakta ditt nuvarande elhandelsföretag för uppsägning av nuvarande avtal.
Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elförsäljning AB