Vad är skillnaden mellan fossilfri och förnybar energi?

De flesta elbolag erbjuder el från förnybara och fossilfria energikällor. Men vad är egentligen förnybar och fossilfri energi?

Sveriges elproduktion är idag till 98 procent fossilfri, lite över hälften kommer från förnybara energikällor. 

Förnybar energi kommer från källor som hela tiden naturligt förnyas och inte kommer att ta slut. Eller i alla fall beräknas räcka flera miljarder år till. Fossilfritt betyder att elen inte produceras direkt från fossila bränslen som olja, kol eller gas. I Sverige kommer den fossilfria elen från kärnkraft och förnybara energikällor - framförallt från vattenkraft.

Kärnkraft är en fossilfri energikälla, men den är inte förnybar. Kärnkraft baseras på uran som idag är vanligt förekommande i naturen. Uran kommer inte att finnas för alltid utan beräknas räcka i 50-100 år till. Tills det är möjligt att täcka världens elbehov är kärnkraften en stabil och storskalig elproduktion. Koldioxidutsläppen från kärnkraft är låga under hela livscykeln (läs mer om elens påverkan här.

Snabba fakta - skillnad mellan förnybart och fossilfritt

  • Förnybar energi kommer från källor som hela tiden naturligt förnyas och inte kommer att ta slut
  • Fossilfritt betyder att elen inte produceras direkt från fossila bränslen som olja, kol eller gas
  • Kärnkraft är en fossilfri energikälla, men den är inte förnybar
  • Sol, vind, vatten och biobränsle är exempel på förnybara källor

Smal-äng.png

Fossilfritt Västerbergslagen inom en generation

Vi har bestämt oss för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation i Västerbergslagen och ställer därför om hela vår verksamhet. Vi är övertygade om att det går att elektrifiera både transporter och stora delar av industrin för att minska utsläppen av koldioxid. Vi hjälper även andra företag och både företags och privatkunder att hitta klimatsmarta lösningar.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elförsäljning AB