Ska du flytta?

När du ska flytta behöver du anmäla in- och utflytt till det företag som äger elnätet i området. Flyttanmälan till oss gäller även om du gjort en flyttanmälan hos adressändring eller ändrat din folkbokföringsadress hos Skatteverket. 

Inflytt 

Inflytt ska anmälas senast 5 dagar innan du flyttar in för att säkerställa att det finns el i bostaden på inflyttningsdagen. Att göra en inflytt innebär inte automatiskt att ditt befintliga elnätsavtal sägs upp, du behöver alltså även göra en anmälan om utflytt.

Tänk på att du behöver teckna ett elhandelsavtal med valfritt elhandelsföretag för din nya adress. Om du inte har tecknat ett elhandelsavtal innan du flyttar in kommer du att få VB Elnäts anvisade elhandelsföretag VB Elförsäljning.

Anmäl inflytt i VB Elnäts område alternativt kontakta vår Kundservice på 0771 - 98 70 00.

Utflytt

Utflyttning ska anmälas senast 14 dagar innan du flyttar ut. Du behöver bara anmäla din utflytt till oss och inte till ditt elhandelsföretag, vid en utflytt avslutas nämligen avtalet med din nuvarande elhandlare för aktuell adress. 

Tänk på att vi kan komma för att slå av elen när som helst under den angivna flyttdagen. Har du behov av el under flyttdagen för att exempelvis städa, ska du ange nästa dag som flyttdag.

Anmäl utflytt i VB Elnäts område alternativt kontakta vår Kundservice på 0771 - 98 70 00.

 

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB