Avtalsvillkor

För ditt elavtal gäller VB Elförsäljnings avtalsvillor. 

Utöver dessa gäller även elbranschens Allmänna avtalsvillkor för försäljning och distribution av el.

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elförsäljning AB