Avtalsvillkor

För ditt elavtal gäller VB Elförsäljnings avtalsvillor. Utöver dessa gäller även elbranschens Allmänna avtalsvillkor för försäljning och distribution av el.

 

 

Avsändare till denna sida är VB Elförsäljning