Smarta elmätare

Vi har under en treårsperiod bytt ut 26 000 elmätare. Samtliga våra elnätskunder med säkringstariff, d.v.s max 63 A huvudsäkring, har fått en ny elmätare. Utbytet har skett som ett led i att uppfylla framtidens krav på nya elmätare. 
De nya elmätarna kan förutom att leverera mätvärden per timme även mäta elproduktion och spänningskvalitet i elnätet. Mätarbytet innebär också möjligheter att registrera avbrott i elleveransen. Programvaran i elmätarna är fjärruppgraderbar vilket gör dem anpassningsbara till eventuella framtida krav.

elmätare.jpg

Bruksanvisning för Omnipower elmätare​                          

Change of electricity meter​ (aviseringsbrev engelska)
​Beddelka qalabka cabbirka (aviseringsbrev somaliska)

Avsändare till denna sida är VB Elnät