Smarta elmätare

Samtliga våra elnätskunder med säkringstariff har fått eller ska få en ny elmätare, Omnipower som tillhandahålls av danska Kamstrup.

De nya mätarna har en rad funktioner som kommer att vara till nytta när det gäller information om strömavbrott eller andra avvikelser i elleveransen. Implementering av dessa funktioner i våra stödsystem pågår för att effektivisera vår störningsavhjälpning. Delar av informationen delges dig som kund i form av utökad störningsinformation. För att ta del av störningsinformationen anmäl dig till tjänsten på Mina sidor.

På elmätaren finns också möjlighet att läsa av bland annat aktuellt effektuttag samt spänning och ström per fas genom att trycka sig fram i menyn. Detta kan vara till nytta för dig som kund och även om du anlitar en elinstallatör för arbeten på din anläggning. Installatören kan då enkelt bilda sig en uppfattning om nivån och fördelningen av spänning och ström per fas i din anläggning. Läs mer om hur du går tillväga i bruksanvisningen eller den interaktiva manualen som du hittar längst ner på sidan.

Du som har sommarhus och vill säsongsfrånkoppla elen gör det med hjälp av elmätarens inbyggda brytare istället för att använda din huvudbrytare. Då fungerar fortfarande vår kommunikation med elmätaren och vi kan läsa av mätarställningen och statusen på elleveransen. Hur den inbyggda brytaren manövreras beskrivs i bruksanvisningen eller den interaktiva manualen.

Programvaran i elmätarna är fjärruppgraderbar vilket gör dem anpassningsbara till eventuella nya myndighetskrav i framtiden.

Testa gärna de nya interaktiva manualerna nedan, tryck på den vänstra knappen och få förklarat vad de olika registren betyder eller se hur brytarfunktionen fungerar.

Interaktiv manual

Bruksanvisning (att skriva ut) för Omnipower elmätare​    

elmätare.jpg                 

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB