Frågor och svar

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi får om att ansluta solceller till elnätet. Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss i anslutningsgruppen så hjälper vi dig.

Hur lång tid tar det att ansluta solceller?

Hur lång tid det tar att ansluta en produktionsanläggning till elnätet varierar från plats till plats men man bör räkna med att det tar ca 2-3 månader från att vi fått in en komplett föranmälan från ditt elinstallationsföretag. I vissa fall behöver elnätet utanför fastigheten byggas om för att kunna ta emot din producerade el vilket innebär att din anslutning fördröjs ca 1-2 år beroende på vilka tillstånd vi behöver inhämta från kommuner, myndigheter eller markägare. För närvarande är intresset att ansluta produktionsanläggningar väldigt stort vilket gör att det kan ta 3-4 veckor innan ditt ärende tilldelas en handläggare. Det är därför viktigt att ärenden till oss är kompletta och inkommer i god tid för att undvika onödiga stopp och väntan för dig som kund.

Se även vår tidslinje för solcellsanslutning.

När kan jag börja producera el med mina solceller?

Efter att vi mottagit en färdiganmälan från ditt elinstallationsföretag blir du kontaktad av oss för en driftbesiktning. Normalt bokas driftbesiktningen in tillsammans med dig som anläggningshavare inom 14 dagar, i vissa perioder kan det dock ta lite längre tid. Syftet med driftbesiktningen är att säkerställa att produktionsanläggningen är säkert ansluten mot elnätet för att minimera risken för olyckor. Det är först efter att vi varit på plats och godkänt anslutningen som ni får använda produktionsanläggningen.

Måste jag vänta på ombyggnation av elnätet för att producera el?

Ibland behöver elnätet förstärkas innan vi kan ta emot din överskottsproduktion (den el du inte använder själv utan matar ut på elnätet) men det är möjligt från vår sida att ansluta er solcellsanläggning på 0kW med en dynamisk effektbegränsning. Detta innebär att man startar solcellsanläggningen och själv använder det man producerar, men man skickar inte ut något överskott på nätet. När förstärkningen är klar tar man sedan bort denna begränsning. Hör med det företag som ni har köpt solcellerna av om detta är en möjlig lösning för just er anläggning.

Observera att samma säkerhetskrav gäller och driftbesiktning krävs även vid anslutning av 0 kW. 

Får jag ersättning för min överskottsel?

Du får ersättning för din överskottsproduktion, alltså den el du inte använder själv utan matar ut på elnätet. Vi som nätägare ersätter dig för den så kallade nätnyttan din överskottsproduktion ger, aktuella nivåer ser du i prisbladet för Egen el här. Du kan även sälja din överskottsproduktion till valfritt elhandelsföretag. För mindre produktionsanläggningar har elhandlaren på din konsumtionsanläggning mottagningsplikt även för din produktion. De har däremot ingen skyldighet att ersätta dig för din överskottsproduktionen utan ett särskilt avtal. Vi rekommenderar därför dig som ansluter en produktionsanläggning att kontakta ett elhandelsföretag för att teckna avtal om köp av överskottsproduktion. 

Varför varierar storleken på nätnyttan?

Om elpriset är lägre och kostnaden för våra nätförluster sjunker så sjunker även den nätnytta som produktionsanläggningen gör och ersättningen sänks och om elpriset är högre ökar våra kostnader för förluster och anläggningen gör då mer nytta i nätet och ersättningen kan höjas. Det är viktigt att komma ihåg i sammanhanget att den största vinningen med en egenproduktionsanläggning är den du gör i form av att minska din egen förbrukning (och därmed slippa betala energiskatten), skattereduktion för inmatad energi samt försäljningen av överskottsproduktionen till valfritt elhandelsbolag.

Vilka skatteregler gäller för privatpersoner som producerar förnybar el?

Aktuella skatteregler gällande produktion av förnybar el finner du alltid på Skatteverkets webbplats.

 

 

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elnät AB