Frågor och svar

Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme är vatten som värms upp i värmeverk och pumpas ut i ett rörsystem till ditt hus. Via en fjärrvärmecentral i ditt hus överförs värmen till element och tappvarmvatten. När vattnet lämnat värme till värmecentralen återvänder det i returledningar till värmeverket för att värmas upp igen.

Varifrån kommer fjärrvärmen i Ludvika, Fagersta, Grängesberg och Norberg?

Fjärrvärmen produceras på tre orter. Ett av värmeverken ligger i Fagerstas norra del och kallas Craboverket. I Ludvika kommer fjärrvärmen från Lyviksverket som är placerat intill sjön Väsman en kilometer sydväst om Ludvika centrum. En mindre biobränsleanläggning levererar fjärrvärme i Grängesberg och på området Skackelbacken. I Norberg köper vi värmen av Scandbio som ligger i Spännarhyttan i Norberg.

Vilken skötsel kräver fjärrvärmen av mig?

I princip ingen alls, men du ska se till ditt eget värmesystem, exempelvis att det alltid finns vatten och tryck i expansionskärlet och att du luftar elementen. Du får jämn och behaglig värme i huset, alltid gott om varmvatten och du behöver inte beställa bränsle eller sotning.

Kan jag byta till fjärrvärme?

Ja, om ditt hus ligger inom ett område där fjärrvärme redan finns eller där vi planerar att bygga ut nätet. Hör av dig till oss så förklarar vi närmare. Läs mer här.

Vem ansvarar för att fjärrvärmen fungerar?

Värmeverken som producerar fjärrvärmen är alltid bemannad med vår driftpersonal. Du kan alltid få hjälp eftersom det alltid finns någon i beredskap som kan hjälpa dig.

Vad gör jag med min gamla panna?

När fjärrvärmen installeras kopplas den gamla pannan bort från systemet. Om du vill kan du låta den stå kvar. Annars kan du själv frakta bort pannan eller köpa tjänsten av oss eller någon annan entreprenör.

Slipper jag kostnaden för sotning?

Har du ingen eldstad så behövs ingen sotning. Fortsätter du att elda för trivselns skulle måste skorstenen sotas. Rådgör med sotarmästaren i din kommun vilket sotningsintervall som behövs. När du byter till fjärrvärme från olja eller annat bränsla ska du också anmäla det till sotarmästaren i din kommun.

Vad händer med priset i framtiden?

Fjärrvärmen har haft en jämn prisutveckling de senaste tjugo åren. Priset har stigit, men betydligt mindre än priserna för el och olja. Vi på VB Energi arbetar efter strategin att hålla en långsiktig och stabil prissättning. Vår verksamhet förutsätter en långsiktig relation till våra värmekunder, vilket innebär att prisnivån måste vara stabil. Vårt medlemskap i Prisdialogen betyder också att vi lever upp till högt ställda krav på öppenhet, jämförbarhet och förtroende.

Här kan du läsa vår policy angående prissättning.