Vad är Prisdialogen

Ett samarbete för att stärka kundernas ställning vid prisändringar på fjärrvärmen och åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring.

Modellen har tagits fram av Sveriges Allmännytta SABO, Riksbyggen och Energiföretagen Sverige. Prisdialogen har funnits sedan 2013 och omfattas av 75 procent av all levererad fjärrvärme från 50 fjärrvärmeleverantörer som levererar fjärrvärme till ca 2,1 miljoner hushåll i Sverige.

Huvudsyftet med prisdialogen är ett samråd mellan leverantören och kunderna i syfte att stärka kundernas ställning genom att kunderna i samrådsprocessen ges möjlighet att påverka fjärrvärmeleverantörens prisändringar. Förhoppningen är att det bredare kundkollektivet får kännedom och förtroende för prisdialogen. Fjärrvärmeleverantören måste ansöka om medlemskap i prisdialogen, och för att beviljas medlemskap måste leverantören genomföra en samrådsprocess med representanter från kundkollektivet som har de officiella prisvillkoren.

Samrådsmöten med kundernas representanter ska hållas årligen efter inträde i prisdialogen.

Du kan läsa mer om Prisdialogen på prisdialogen.se

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Energi AB