Vår organisation

Organisationsschema 1_Sida_1.png

De företag inom VB Energikoncernen som bedriver nätverksamhet är till sin organisation och sitt beslutsfattande åtskilda från de företag inom VB Energikoncernen som bedriver produktion av eller handel med el.