Vår organisation

Organisationschema200601.png

 

De företag inom VB Energikoncernen som bedriver nätverksamhet är till sin organisation och sitt beslutsfattande åtskilda från de företag inom VB Energikoncernen som bedriver produktion av eller handel med el.