Vår organisation

 

organisation1.gif

De företag inom VB Energikoncernen som bedriver nätverksamhet är till sin organisation och sitt beslutsfattande åtskilda från de företag inom VB Energikoncernen som bedriver produktion av eller handel med el.