Sverige är indelad i fyra elområden

Svenska Kraftnät driver det svenska stamnätet och ser till att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på el. Syftet med att ha fyra elområden i Sverige, istället för som tidigare ha ett för hela landet, är att det ska stimulera till att ny elproduktion byggs där det är underskott på el och att elnäten förstärks så att mer el kan överföras mellan olika delar av Sverige. Norge och Danmark är också indelade i elområden.

Så påverkas du

Elområdena kan ha olika elpriser – områdespriser – vid olika tillfällen. Elpriset styrs av hur tillgång och efterfrågan av el ser ut i det elområde du använder din el. Ludvika och Fagersta tillhör elområde 3 (Stockholm). Generellt när vi ser tillbaka så har det visat att elpriserna varit något högre i elområde 4 (Malmö) medan de övriga 3 elområdena haft i stort sett samma priser.

 

elomraden_120404.gif

Avsändare till denna sida är Västerbergslagens Elförsäljning AB