Ladda snabbt och enkelt hemma

InCharge Smart hemma

Snabb, säker och smart laddning hemma. Laddboxen är uppkopplad för att garantera en smart och säker laddning. I verktyget Laddportalen kan du följa upp laddhistorik och bestämma vilka som kan ladda vid din station. Läs mer här.

Den uppfyller även Naturvårdsverkets kriterier för ladda-hemma-stöd. Läs mer om ladda hemma stödet här.

För mer information kontakta Patricia Magnell,  eller på 0240-876 51.

laddahemma_2.jpg